Tehokasta työtä

Effektivt arbete i processindustrinMitä tarkoittaa, kun prosessiteollisuuden työ on tehokasta? Entä miten varmistaa, että teollisuuden työpaikat ovat tulevaisuudessa houkuttelevia? Tässä kaksi pääkysymystä kirjassa Effektivt arbete i processindustrin. Hur man gör. Från strategi till genomförande (”Tehokas työ prosessiteollisuudessa. Miten toimia. Strategiasta toteutukseen”), jonka ovat kirjoittaneet Gunnar Broms ja Pär Lindahl.

Kirjan teemalla on merkitystä paljon muillekin kuin alan ammattilaisille. Tuotannossa jo muutaman prosentin tehostuminen voi merkitä suuria rahoja ja ratkaista sen, lakkautetaanko yritys vai panostetaanko sen tulevaisuuteen.

Gunnar Broms ja Pär Lindahl ovat Tukholman Teknillisen korkeakoulun insinöörejä, ja he ovat suunnitelleet useiden vuosien ajan ennen muuta prosessiteollisuuden laitoksia.

”Kun teollisuuden joutuu kohtaamaan kustannustehokkuuden, laadun ja asiakkaisiin sopeutumisen vaatimukset, ei riitä että investoidaan tekniikkaan; tuotantoon kuuluu niin paljon enemmän. Uusi tekniikka ja yhä lisääntyvä automatisoituminen johtavat siihen, että yhä harvempi käsittelee suuria arvoja. Tällöin vaaditaan myös uusia työskentelytapoja ja yhteistyömuotoja”, he sanovat.

He pohtivat kirjassa sitä, miten siirtyä sanoista tekoihin, kun kehitetään organisaatiota, työtapoja ja työpaikkoja. Miten tehdä kehittämistyötä käymällä vuoropuhelua asianosaisen henkilöstön kanssa? Miten luoda pitkäaikainen strategia tehokkaamman työn kehittämiseksi.

Kysymykset ovat luonteeltaan strategisia, ja suunnan viitoittaminen on ylimmän johdon tehtävä. Kirjassa analysoidaan argumentteja ja tarjotaan käytännön esimerkkejä siitä, miten prosessiteollisuus pystyy varmistamaan tulevan kilpailukykynsä.

”Muutokset voivat olla tuskallisia, mutta ne luovat myös mahdollisuuksia. Tehokkuuden lisääntyminen ja paremmat tiedot luovat pohjan uusille liiketoimille. Voittajia ovat ne yritykset, joilla on kykyä vaalia mahdollisuuksia”, Gunnar Broms ja Pär Lindahl toteavat.

Kirjan on toimittanut Svenolof Karlsson, Storkamp Media, ja julkaissut Vinnova. Gunnar Broms ja Pär Lindahl ovat pyörittäneet useita vuosia yhtiötä nimeltä Ifa Produktionsutveckling AB, www.ifa.se.

Kaukana on lähellä

Kauko-ohjauksella on lyhennetty etäisyyksiä ratkaisevasti. Pian olinpaikallamme ei ole mitään merkitystä koneiden ohjaamisen kannalta. Kaukana on lähellä.

Samalla teollisuustuotanto on siirtymässä maailman muihin osiin. Kiina ei ole paljon kauempana kuin Kiiruna. Brasilia on yhä enemmän selluteollisuuden kotikenttää. Kaukana on lähellä.

Lisäksi automaatio on vähentämässä työtehtävät tasolle, jota ennen pidettiin utopiana. Viisi ihmistä tuottaa nykyisin enemmän kuin mitä kolmekymmentä vuotta sitten tuotti sata. Se, mikä aikoinaan oli kaukana tulevaisuudessa on nyt lähellä.

Gunnar Broms ja Pär Lindahl

Storkamp Media
20 vuotta


Uranuurtajat

Elää ja johtaa

Johtajan valitseminen

Miten muuttaa maailmaa

Pankin salaisuus

Suomalaisuus – ruotsalaisuus

Voimaa valjastamassa

Toffe ja hänen ystävänsä

 
 
Kohtaaminen
Loistava historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Suomi-Ruotsi johtamismaaottelu. Puheenvuoroja yrityskulttuurien eroista
Att välja ledare
Planera dig fri
Voimaa valjastamassa
Leva, leda
Ihmisen kokoinen
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Kotiseuturakas maailmanmatkaaja
RUOTSI:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
puh 070-2668748
Sähköposti: storkamp@storkamp.com
SUOMI:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Luoto
puh 050-3792997