Effektivt arbete

Effektivt arbete i processindustrinVad betyder det att arbetet i processindustrin är effektivt? Och hur säkrar vi att jobben inom industrin i framtiden är attraktiva? Det är två av huvudfrågorna i boken Effektivt arbete i processindustrin. Hur man gör. Från strategi till genomförande, skriven av Gunnar Broms och Pär Lindahl.

Bokens tema har en betydelse långt utöver den fackmannamässiga. Redan några få procent ökad produktivitet kan innebära stora pengar och avgöra om en verksamhet ska läggas ner eller ägnas en framtidssatsning.

Gunnar Broms och Pär Lindahl är ingenjörer från Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och har i många år designat anläggningar inom framför allt processindustrin.

”När industrin ska möta kraven på kostnadseffektivitet, kvalitet och kundanpassning räcker det inte att investera i teknik – produktionen består av så mycket mer. Ny teknik och ständigt högre automationsgrad gör att allt färre hanterar allt större värden och att nya arbetssätt och samarbetsformer krävs”, säger de.

I boken frågar de hur man går från ord till handling när organisation, arbetssätt och arbetsplatser ska utvecklas. Hur driver man en utveckling i dialog med berörd personal? Hur kan man skapa en långsiktig strategi för utveckling av effektivare arbete?

Frågorna är av strategisk karaktär och högsta ledningen måste staka ut färdriktningen. I boken analyseras argumenten och praktiska exempel ges för hur processindustrin ska säkerställa sin framtida konkurrensförmåga.

”Förändringar kan vara smärtsamma, men skapar också möjligheter. Ökad effektivitet och bättre kunskaper lägger en grund för nya affärer. Vinnare blir de företag som har förmågan att ta tillvara möjligheterna”, säger Gunnar Broms och Pär Lindahl.

Boken är redigerad av Svenolof Karlsson, Storkamp Media, och utgiven av Vinnova. Gunnar Broms och Pär Lindahl driver sedan många år företaget Ifa Produktionsutveckling AB, www.ifa.se.

Långt borta är nära

Genom fjärrstyrning har vi radikalt minskat avstånden. Det spelar snart ingen roll var vi befinner oss när vi styr maskinerna. Långt borta är nära.

Samtidigt håller industritillverkningen på att flytta till andra delar av världen. Kina är inte mycket mera fjärran än Kiruna. Brasilien blir allt mer hemmaarena för massaindustrin. Långt borta är nära.

Ytterligare är automationen i färd med att eliminera arbetsuppgifterna till en nivå som förr sågs som utopisk. Fem personer producerar i dag mer än hundra gjorde för trettio år sedan. Det som en gång låg långt borta i tiden är nu nära.

Gunnar Broms och Pär Lindahl

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997