Att välja ledare

Fem frågor, fem svar

PärmVad är det här för bok?
En bok om hur viktigt det är att hitta rätt person till ledarbefattningar – och hur svårt det är. Många olika intressen ska mötas: ägarnas intressen, företagets eller organisationens intressen, medarbetarnas intressen och inte minst individens intresse – den individ som ska ta position som ledare, bära det ansvar det innebär och driva verksamheten framgångsrikt. Med boken vill vi visa komplexiteten i frågan och ge en bild av vad man behöver tänka på för att lyckas.

Finns det inte redan managementböcker så att det räcker?
Det här är ingen managementbok, åtminstone inte i den vanliga meningen. Boken beskriver, baserat i första hand på intervjuer, hur de olika aktörerna vid ledartillsättningar uppfattar frågeställningarna och hur de beskriver svaren och de problem och möjligheter som de har att ta ställning till. Styrelsen måste när den väljer organisationens ledare förstå sin egen verksamhet och kunna beskriva kravprofilen på den de söker. Boken lanserar inga nya teorier, det är ingen teoretisk bok, det är ingen forskningsrapport. Den redovisar ett antal ståndpunkter och erfarenheter och ger idéer i ett antal viktiga frågor i ledarförsörjningen.

Vad karakteriserar ledaruppdraget i dag?
Kraven på ledaren är tuffare än någonsin. Mängden information fortsätter att bli allt större, tempot är högre, kraven på snabba resultat är påtagligt. Ledaren ska i detta vara tillgänglig och synlig och kunna ta hand om förväntningarna och visa vägen – och gilla att göra det. Samtidigt måste ledaren hitta utrymme också för sig själv och för reflexion. Många slits oerhört av ledaruppdraget och lever under en press som gör att de inte kan leva ett ”normalt” liv. Priset för en framgångsrik karriär kan på det personliga planet bli väldigt högt.

Hur är det med mediabilden av ledarskapet?
Som ledare är du alltid ansvarig. Som ledare personifierar du allt. Som ledare äger du inte bilden av dig själv. Det finns inget annat sätt att hantera detta än genom att välkomna utmaningen och förbereda sig på den. Det gäller att kunna möta media, till stor del på deras villkor. Förutom att ledaren ska stå pall för detta som person, krävs förstås att den organisation han eller hon företräder har en verksamhet som tål att genomlysas. Detta blir allt viktigare i framtiden. Företag har ett ansvar för allt det gör. Och företagets värderingar spelar allt större roll när de yngre generationerna väljer arbetsgivare.

Hur ser framtiden ut i ledarförsörjningen?
Vi står inför enorma förändringar. Synsätt och prioriteringar skiljer sig åt på ett ”gigantiskt” sätt mellan generationerna, enligt bland annat Kairos Futures framtidsstudier. Den lutherska pliktmoralen är på väg bort, färre vill förverkliga sig i hierarkiska strukturer. I stället söker de unga generationerna upplevelser, de söker besjälade företag med besjälade ledare. De största pensionsavgångarna någonsin är på väg. Att förstå och hantera detta rätt är avgörande i utformningen av morgondagens ledarskap.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997