Populäraste hotellen i Stockholm

I januari 2001 öppnade Nordic Sea Hotel och Nordic Light Hotel i Stockholm. Samma ägare, samma personal, men två olika koncept, två olika upplevelser baserade på genuint nordiska värden. På kort tid blev de två hotellen de populäraste i Stockholm, trots mördande lågkonjunktur.

Bakom framgången låg förståelse för kunden, mottaglighet för trender och modet att blicka framåt. Nordic Sea Hotel blev snabbt ett favorithotell för businessresenärer, Nordic Light Hotel antogs redan vid starten som medlem i Design Hotels och blev ett självklart mål för livsstilsresenärer.

Vägledande i processen har varit öppenhet och transparens och tro på människan och hennes möjligheter. Med VD:n Anders Johanssons ord:

”Vår vision är att ge en bit av Norden till varje gäst. Våra metoder är design, omtanke och tillgänglighet. Vi skapar upplevelser för alla sinnen. Vi är människor som tycker om människor.”

Storkamp Media har följt Nordic Hotels under en stor del av resan. Under 2004 har även Nordic Blue Hotel tillkommit. Du kan se ett exempel på samarbetet nedan.

Du kan bekanta dig närmare med Nordic Light Hotel på www.nordiclighthotel.com och med Nordic Blue Hotel på www.nordicbluehotel.se.

Nordic Life
Nordic LifeLadda ner sidorna som pdf (342 KB)

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997