Svenolof Karlsson fick finländska fackförfattarpriset

Svenolof Karlsson mottog det finländska Fackförfattarpriset vid en ceremoni under bokmässan i Helsingfors den 26 oktober 2019.

I motiveringen hänvisas till att han skrivit eller redigerat ett femtiotal böcker om sådant som näringslivshistoria, ledarskap, teknikutveckling och äventyr till bergs och sjöss.

Att förändra världenVerk som särskilt lyfts fram i motiveringen är Pionjärerna (2011) om Telias och Soneras roller i mobiltelefoniutvecklingen, Att förändra världen (2009) om varför Ericsson och Nokia blev vinnare inom mobiltelefonin och böckerna om politikern och näringslivschefen Christoffer Taxell.

Slutklämmen i motiveringen lyder så här:

”Svenolof Karlsson är en kompetent författare av beställningsböcker, och beställarna kan lita på hans yrkeskunskaper. Han känner alla moment i bokprocessen, vilket garanterar kvalitet.”

Priset på 8000 euro är instiftat av Finlands facklitterära författare (Suomen tietokirjailijat) och har delats ut sedan 2001.

Motsvarande pris tilldelades 2019 också författarna Sari Näre, Timo Räbinä, Jukka Tarkka och Katariina Vuori. Förrättningen leddes av författarförbundets ordförande och viceordförande Markku Löytönen respektive Tuula Uusi-Hallila.

Svenolof Karlsson är en av få författare som arbetar helt på kommersiella villkor.

”Mycket är uppdragsböcker av företag och organisationer som sett behov av att dokumentera sin verksamhet eller fördjupa bilden av sig själva. Ofta vill man i organisationen få ord på den tysta kunskap som bär upp organisationskulturen”, säger han.

Uppdragsgivarna hör hemma i Finland och Sverige. Bland stora företag han arbetat med finns Ericsson, Telia Sonera och Stora Enso, bland mindre banken Aktia och ett antal österbottniska företag.

Svenolof Karlsson satt i sju år i det svenska författarförbundets styrelse. Han var en av initiativtagarna till det nordiska fackförfattarsamarbete som fortfarande bedrivs.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997