Den moderna mobiltelefonins födelse

Otto Benjaminsen
Otto Benjaminsen
Konferensen i Kabelvåg refererades i det norska televerkets tidning. tropisk värme rådde under midsommarveckan, deltagarna missade inte chansen till en fisketur.

Den 24–27 juni 1969 samlades de ledande tjänstemännen i de nordiska televerken till den trettiofjärde nordiska telekonferensen i Vågans folkhögskola i Kabelvåg, Lofoten. Nio deltagare var från Sverige, sju från Norge, sex vardera från Finland och Danmark och två från Island. Utomhus lyste solen praktfullt dygnet runt, en värmebölja av tropiskt slag rådde.

När dagordningens sista punkt, § 27 ”Eventuellt”, kom upp bad det svenska Televerkets radiochef Carl-Gösta Åsdal om ordet. Han föreslog att de nordiska teleförvaltningarna skulle överväga gemensamma mobiltelefonlösningar. Ur protokollet:

”Från svensk sida upplystes att man nu skall börja arbetet med utveckling av nästa generation bilradio (mobiltelefon). Detta är ett långsiktigt arbete som knappast kan vara färdigt före slutet av 1970-talet. Då det skulle erbjuda stora fördelar om man kunde nå fram till en likartad offentlig landmobil tjänst i Norden, anses det värdefullt att man överlägger mellan länderna för att undersöka möjligheten av att komma fram till gemensamma systemlösningar.”

Det var ett djärvt förslag. I slutet av sextiotalet ansågs radiotelefoni över gränserna på många håll fortfarande som ett hot mot rikets säkerhet. Att ta med sig en radiosändare över gränsen krävde särskilt tillstånd och beviljades individuellt för varje användare.

Konferensens beslut blev emellertid just det som Åsdal ville. En särskild nordisk arbetsgrupp skulle utses. Som vägledning gavs att gruppen snarast möjligt skulle undersöka förutsättningarna för standardisering av signalsystem för selektivanrop i existerande offentliga (manuella) mobiltelefontjänster. Sverige förklarade sig villigt att kalla till ett första möte med gruppen.

Från arbetsgruppens första dag var den inställd på ett gemensamt system med fri trafik över gränserna, säger den senare NMT-ordföranden Thomas Haug.

Det unika samarbete som skapades av de nordiska teleingenjörerna har knappast någon motsvarighet någon annanstans i historien. När det avslutades 1994, efter över hundra intensiva arbetsmöten, hade NMT-dottern GSM precis börjat sitt globala segertåg.

Snart finns fem miljarder GSM-anslutningar på jorden. Ingen teknik har så effektivt förändrat världen. Tack vare en grupp prestigelösa lösningsinriktade nordiska teleingenjörer.När Telia + Sonera blev sant
Thomas är Mr GSM

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997