Thomas är Mr GSM

Thomas Haug

Vem har gjort den allra viktigaste insatsen inom mobiltelefonin?

Man kunde nämna Östen Mäkitalo och Matti Makkonen, Jan Uddenfeldt och Yrjö Neuvo. Och många andra. Men den som kanske ska lyftas fram mer än någon annan är Thomas Haug, norrman född 1927, bosatt i Sollentuna utanför Stockholm.

Thomas ledde det samarbete över gränserna som var avgörande för att vi skulle få en gemensam standard för mobiltelefonin. Thomas var sekreterare från NMT-gruppens första möte 1970, tog över som NMT-ordförande 1978 och blev sedan ordförande för den europeiska GSM-gruppen när den bildades 1982. Thomas ledde därefter GSM-arbetet ända till 1992, då GSM-telefonin var mogen att introduceras i stor skala i världen.

I dag är GSM världens största tekniska standard alla kategorier med omkring 4,5 miljarder användare.

Den här resan, där det gällde att få inte bara teleförvaltningarna i Europas länder att komma överens, utan även de konkurrerande tillverkarna att utveckla tekniska lösningar baserade på samma standard, var ett pionjärarbete av magnifik svårighetsgrad. Alla som var med lyfter fram Thomas som en mycket skicklig ordförande, som i de ständiga dragkamperna alltid lyckades hitta en väg framåt.

Det kan vara svårt att förstå i dag, men ännu i åttiotalets början var mobiltelefoni över riksgränserna otänkbar på de flesta håll. Till exempel var det i många länder i lag förbjudet att ta radiosändare över gränserna. Det var en erfarenhet från andra världskriget. Den som hade en radiosändare betraktades som potentiell spion.

Räknat i tid var de nordiska länderna minst tio år före resten av världen. Det hör ihop med det nordiska samarbetet, som folkligt är urgammalt, men som blev prioriterat också politiskt på 1950-talet, då Nordiska rådet tog form.

Kopplingen till den nordiska värdegrunden är märkligt tydlig också i detaljer. Till exempel väcktes förslaget om gemensam nordisk mobiltelefoni just 1969, precis då de nordiska länderna slutförhandlade traktaten om Nordek, det nordiska ekonomiska samarbete som planerades som ett samarbete till EEC (det som nu heter EU).

Thomas Haug kan ses som en tidstypisk produkt av den starka nordismen, där problem löstes kollegialt och prestigelöst, men han har även de speciella personliga egenskaper som behövdes för att få också stormakterna i Europa att acceptera det nordiska konceptet.

Thomas Haug är i mina ögon den kanske störste hjälten av alla i telekomvärlden. Inget har som mobiltelefonin förenklat människors liv, och gjort det tryggare, över hela världen. Och Thomas Haug var under fjorton år chefdirigenten i det arbetet.

Svenolof KarlssonDen moderna mobiltelefonins födelse
När Telia + Sonera blev sant

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997