Friherren från Lovisa – Carl David Skogman

Den okände makthavaren

Bokpärm

Carl David Skogman, prästson från Pärnå, ansågs i ungdomen ha ett fel: han saknade blygsamhet. Men denna egenskap kom att leda honom in i en osannolikt spännande och framgångsrik karriär.

Här berättas den fantastiska historien om ynglingen från Nyland som skickades av den svenska regeringen på en treårig upptäcktsresa till England, Västindien och Amerika. Hemma igen utsågs han snart till Sveriges finans- och handelsminister och kom att upprätthålla denna ställning i sjutton år. Han var modernare än sin samtid och drev ofta frågor på tvärs mot sin konservativa omgivning. När han fick igenom ett avskaffande av judereglementet, blev han ett hatobjekt i pressen och pöbeln kastade sönder hans fönsterrutor.

Efter tjänstetid var Skogman en levnadsglad kulturpersonlighet, ledamot i Svenska Akademien och en rad andra akademier. På tjänstesoffan låg Horatius alltid öppnad, han skrev dramer och översatte sådana. Skogman älskade aforismer. ”Det största beviset på medelmåtta är att icke förstå att erkänna överlägsenhet där den finns”, lyder en av hans egna.

Författaren Ingvar Körberg presenterar här den första riktiga biografin över Carl David Skogman (1786-1856). ”Till hälften örn, till hälften näktergal” beskrevs han av en samtida. Från Lovisa, Borgå och Åbo får läsaren följa den enkla kapellansonen ut i världen och fascineras av en levnadsbana som gjorde Carl David Skogman till sin tids mäktigaste politiker och ledde fram till upphöjelse i friherrligt stånd.

Beställ boken här!

Ingvar KörbergIngvar Körberg, född 1927 i Hallsberg, tog folkskollärarexamen 1950 och arbetade i tolv år som lärare på Jära folkhögskola respektive Nordens folkhögskola Biskops Arnö. 1966 anställdes Ingvar Körberg av Svenska sparbanksföreningen och arbetade där till sin pensionering 1992. Under några år på sextiotalet var han frilans på Sveriges Radio och programledare i Skol-TV. 1978–1988 var Ingvar Körberg chefredaktör och ledarskribent i Tidningen Sparbankerna. Efter pensioneringen har han varit författare på heltid och bland annat skrivit en serie böcker om sparbankernas historia.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997