Webbläsaren Erwise

(Utdrag ur boken Nördar)

Erwisegossarna
Teemu Rantanen, Kari Sydänmaanlakka och Kim Nyberg fotograferade av Karl Vilhjálmsson hösten 2013. Den fjärde i gruppen bakom Erwise är Kati Suominen.

När höstterminen började i september 1991 ställdes de fyra studenterna på Tekniska högskolan i Otnäs, Kim Nyberg, Kari Sydänmaanlakka, Teemu Rantanen och Kati Suominen (senare gift Borgers), inför ett val av högskolans assistent Ari Lemmke. De var halvvägs genom studierna och skulle gå en kurs som gick ut på att designa och programmera mjukvara. Valet gällde arbetsuppgift under kursen och alternativen var två: antingen utveckla en grafisk webbläsare, som efterfrågades av Tim Berners-Lee, eller göra ”något kring Linux”.

Tim Berners-Lee hade publicerat den första webbplatsen några veckor tidigare och var ännu känd bara av en liten krets. Hans kombinerade webbläsare och webbeditor hade ett renodlat textgränssnitt och inga bilder. Berners-Lee berättar i sin bok (Weaving the Web, 1999) att han och hans kollega Robert Cailliau vid den här tiden var så upptagna av att hålla i gång webben att de inte hade tid att själva utveckla en webbläsare som fungerade grafiskt. De efterlyste därför en ”point-and-click-browser”, som alltså byggde på ett grafiskt gränssnitt.

”Det här lät spännande, så vårt val blev att försöka utveckla en sådan webbläsare”, berättar Kim Nyberg, som inledde sina studier vid Tekniska högskolan 1988. Vi kan kalla honom österbottning, eftersom hans far Folke föddes och växte upp i Terjärv.

Kim Nyberg konstaterar att webbläsare var ett helt okänt fält för de fyra. ”Men vi förstod att detta var något som hade framtiden för sig. När vi inledde projektet fanns kanske fem webbservrar i världen, när vi avslutade det i april 1992 var antalet 50-100.”

Tim Berners-Lee var projektets kund. De skickade honom vid olika tillfällen delar av arbetet för utlåtande. Berners-Lee kom också tillsammans med Robert Cailliau till Tekniska högskolan för att presentera World Wide Web. ”Vår grupp tog emot dem och ett femtiotal personer kom till föreläsningen”, säger Kim Nyberg.

Webbläsarprojektet blev en framgång. Genom att med en mus klicka på en markerad hypertextlänk kunde den som använde webbläsaren öppna en ny sida. Det var möjligt att söka text på webbsidan och att ladda ner flera olika sidor samtidigt. Webbläsaren hade till och med en funktion som senare blev grunden för Google: om det sökta ordet inte hittades på webbsidan, började webbläsaren söka ordet på andra websidor.

Sammanlagt omfattade webbläsaren, döpt till Erwise, några tusen rader kod. De fyra studenterna demonstrerade för sin professor Martti Mäntylä hur man med Erwise kunde surfa på olika webbsidor. Han gav dem högsta betyg.

Tim Berners-Lee försökte få studentgruppen att fortsätta utvecklingsarbetet. Det har sagts att problemet med Erwise var att programmet var skrivet på finska, men det är missvisande, säger Kim Nyberg. ”Våra kommentarer var visserligen på finska, men instruktionerna i koden var på engelska.”

”Vi förstod att vi var rätt ute och att webbläsare baserade på ett grafiskt gränssnitt skulle bli stora i framtiden. Hur stora kunde varken vi eller någon annan veta då. Problemet var att det inte fanns start up-pengar eller liknande att få för att kunna fortsätta projektet och att Finland var på väg in i en svår recession. Kari och jag hade redan anställning på Tekla, Teemu försökte 1992 få sommarjobb på Tekniska högskolan för att kunna fortsätta arbetet med Erwise. Men högskolan hade det året inte pengar för ett enda sommarjobb”, säger Kim Nyberg.

Andra webbläsarprojekt kom fram i stället. Ungefär samtidigt med Erwise utvecklades i Silicon Valley en webbläsare benämnd Viola – den blev CERN:s rekommendation under ett år och kom att leva till början av 1994. I slutet av 1992 inleddes ett annat webbläsarprojekt, Midas, som blev ännu mer kortlivat. Det alternativ som skulle leda fram till de moderna webbläsarna blev i stället Mosaic, som påbörjades en bit in på 1993.

”Vi följde projektet och såg att man i Mosaic kämpade med problem som vi redan hade löst”, säger Kim Nyberg. Ett sådant var att långa sidor i Mosaic delades i flera sidor. Vi påpekade det för Marc Andreessen [en av skaparna av Mosaic] och det ledde till att man korrigerade saken. Däremot implementerades vår funktion att kunna ladda ner flera sidor samtidigt först i Netscape.”

Netscape, som byggde på Mosaic och grundades av Jim Clark och Marc Andreessen, lanserades i sin första version i oktober 1994 och gjorde dem inom kort till multimiljonärer.

Med facit i hand verkar det mycket rimligt att Erwise kunde ha blivit vinnare i detta. Teemu Rantanen: ”Vi kunde ha nått Mosaics nivå med relativt lite extra arbete. Vi borde ha slutfört Erwise och publicerat webbläsaren på olika plattformar.”

I stället hamnade alltså tre av de fyra pionjärerna på Tekla, det teknikutvecklingsföretag som inledde sin verksamhet 1966 som Teknillinen laskenta Oy (’teknisk databehandling’) och som har en viktig position i Finland också i dag. Kati Suominen har grundat ett framgångsrikt företag för barnkläder.

Kim Nyberg har på Tekla ställning som teknisk direktör. Han bedömer att utvecklingen av World Wide Web försenades med kanske ett år på grund av att man övergav Erwise. ”Å andra sidan har vi gjort annan viktig teknikutveckling och skapat affärer för Tekla. Det är inte så dumt det heller.”

Erwise
Webbläsaren Erwise.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997