Att förändra världen

Att förändra världen

Ericsson och Nokia är världsledande inom var sitt område – Ericsson inom mobila system, Nokia inom mobiltelefoner. Bolagen konkurrerar stenhårt och visar ingen pardon mot varandra när det gäller affärer.

I många avseenden har de dock samma synsätt. Hur ska till exempel den spelplan se ut där man slåss? Hur skapar man rättvisa regler?

Det här är ett av de teman som granskas i boken Att förändra världen. En berättelse om Lars Magnus Ericsson och hans efterföljare, lanserad i september 2009.

Bokens författare Svenolof Karlsson och Anders Lugn har arbetat med boken i fyra år och bygger på intervjuer med flera hundra av de personer som varit med och skapat den mobila mobiltelefonin.

Författarnas grundfrågor är: Hur har det gått till i spelet mellan konkurrenterna? Varför har vinnarna vunnit?

Huvudspåret i bokens berättelse tar sin början i Kabelvåg, Lofoten, den 24-27 juni 1969, då de nordiska statliga televerken tog det initiativ som tolv år senare blev NMT (Nordisk Mobiltelefon).

Med NMT skapades systemarkitekturen för världens mobiltelefoni. I fyra ’världskrig’ – ett för varje teknikgeneration – har sedan Ericsson, Nokia och de andra aktörerna kämpat om världsherraväldet.

Den sista stora striden, mellan teknikspåren Wimax och LTE, avgjordes i november 2007.

Uppdraget att skriva den här boken gavs av Ericsson, som även varit finansiär. Det har gett författarna ett unikt tillträde till företaget, samtidigt som de haft fria händer i sitt arbete.

De som förhandsläst berättelsen beskriver den som lättillgänglig, humoristisk och full med överraskande episoder. Mottagandet i media är mycket positivt.

Boken ges ut av Sellin & Partner. Den finns även i engelsk version, Changing the World. The story of Lars Magnus Ericsson and his successors.

Förlaget presenterade boken så här.
Läs utdraget ur boken om Ericssons hemlighet.
Läs om de tolv viktigaste händelserna för Ericsson.
Läs om när Bill Gates kom en dag för sent.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997