Bankens hemlighet

Med mänskliga mått
Citat ur recension i Hufvudstadsbladet
Citat ur recension i Uusimaa

1826 tog Helsingfors Sparbank emot sina första kunder. 1991–1992 omvandlades Helsingfors Sparbank tillsammans med nio andra sparbanker till Aktia.

I dag har Aktia omkring 300.000 kunder och är den näststörsta finskägda banken i Finland – liten i ett internationellt perspektiv, men en stor och viktig institution i närsamhället.

I boken ”Med mänskliga mått. Aktia – en stor liten bank och dess hemlighet” skildras Aktias väg genom de hundraåttio första åren. Särskild betoning läggs på det dramatiska 1990-talet, bankkrisens tid, då Aktia kämpade för sin överlevnad.

”Tack vare grundförtroendet hos kunderna och modiga vägval av ägarna i kritiska lägen har Aktia behållit sin självständighet. I dag är Aktia en succéhistoria – aldrig förr i Finland har en bank återfört så stora pengar till närsamhället”, säger författaren Svenolof Karlsson, Storkamp Media.

Bankens hemlighet avslöjas i boktiteln. Banken ska i alla avseenden vara nära sina kunder. År efter år har kunderna bekräftat denna attityd genom att ge toppbetyg till Aktia i kundnöjdhet.

En röd tråd i berättelsen är relationen till Sverige. Genom ett ständigt idéutbyte med grannlandets sparbanker har först Helsingfors Sparbank, senare Aktia haft en konkurrensfördel i Finland. Men när sparbanksidén lanserades i Sverige spelades huvudrollen av en ung man född i Lovisa, Carl David Skogman.

Läs om hur det gick till då Sparbanken Sverige räddade Aktia.
Läs om den mest framgångsrika finländaren i Sverige.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997