Förstasida

Storkamp Media logoAllt hör ihop och allt kommunicerar. Varje ord och varje bild och varje tomrum mellan dem bidrar till berättelsen. Varje människa är en egen värld och varje människa vill bli berörd.

Vårt erbjudande är kommunikation så att alla sinnen nås och så att alla förstår. Vår metod är förståelse för människan och strategiskt tänkande, ärlighet, tydlighet och en glimt i ögat och en respektfull, prestigelös och främjande attityd.

Bland våra uppdragsgivare finns stora och små företag i framför allt Sverige och Finland.

Välkommen!

Tre vinnareOrdensteckenSuomen Tietokirjailijat logo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997