Svenolof Karlsson

Svenolof KarlssonSvenolof Karlsson är hemmansägare i Purmo, har vuxit upp i Larsmo, gått i skola i Jakobstad, studerat i Åbo och har sedan 1990 arbetat i Stockholm som journalist, konsult och internationell tjänsteman (publikationschef vid Nordiska rådet) och i chefsuppdrag i kommunikationsbranschen (kundgruppschef vid Journalistgruppen 2000-2003). Han arbetade 2013–2015 för Dagens industri som energiredaktör. Han var styrelsemedlem i Sveriges Författarförbund 2002–2009, www.sff.info, och ordförande för Finska Akademien 2002–2010, www.fa.fi.

I sina kunduppdrag arbetar Svenolof Karlsson framför allt som rådgivare och kommunikatör. Han har skrivit eller redigerat omkring femtio böcker inom huvudsakligen områdena näringslivshistoria, ledarskap, teknologiutveckling och äventyr till bergs och sjöss. Bland de senaste egenskrivna böckerna finns ”Toffe och hans tal” (om politikern/företagsledaren Christoffer Taxell), ”Heimkär och vidfälo” och ”Vidfälo och heimkär” (om företaget Rani Plast och plastens historia i Finland, böckerna utgivna 2016 och 2017), ”Nördar” (om Österbotten som drivplanta för nördiga innovatörer, 2013), ”Pionjärerna” (om Telias och Soneras roll i mobiltelefonutvecklingen, 2011), ”Att förändra världen” (om telekomutvecklingen, vad gjorde Ericsson och Nokia till vinnare?, 2009) och ”Att välja ledare” (om executive search, 2005).

Bland senare utgåvor som Svenolof Karlsson projektlett och redigerat finns ”Ett hållbart brobygge” (av Tomas Lidman och Wilhelm Engström, om Samfundet Sverige-Finland, 2015), ”Varför vissa lyckas” (av Tor Krusell, om ledarskap, 2013), ”Domedagsklockan” (av Jacob Nordangård, Marian Radetzki och Svenolof Karlsson, om skrämsel som argument, 2013), ”Livspuzzlet” (av Lennart Koskinen, om existentiella frågor som vi alla möter, 2012) och ”Äventyret människan” (av Eirik Granqvist, om evolutionen och människans utveckling, 2009).

Svenolof Karlssons CV finns här.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997