En lysande historia

När Gud skapade världen, började han med ljuset. När människan själv lärde sig skapa ljus, förändrade det hennes liv. Människan kunde börja trotsa dagsljusets och nattmörkrets rytm. Människan kunde, i det korta perspektivet, bli herre över tiden.

När människan lärde sig alstra elektricitet och överföra den längs en ledning, blev hon herre också över rummet. Kraften kunde flyttas. Ett hem kunde lysas upp och en fabrik byggas långt från kraftkällan. Samhällen kunde byggas var som helst dit en ledning kunde dras.

Det är temat för boken En lysande historia, som utkom till Jakobstads Energiverks hundraårsdag.

Här möter du också Wilhelm Schauman, den störste kapitalist som gått i ett par skor i Jakobstad, Gottfrid Strömberg, som byggde upp Finlands största eltekniska industri och själv blev ett varumärke, och Alarik Ahlström, ingenjör som inte kunde hantera Jakobstads upproriska arbetare, men som återkom och i en – demokratisk – ”statskupp” blev Finlands första stadsdirektör.

Boken är skriven av Svenolof Karlsson och producerad av Storkamp Media. För bokens form står Peter Björknäs. Boken finns också i finsk översättning av Veijo Kiuru, Loistava historia.

Boken kan beställas här: jpenergy@jpenergy.net.

Läs avsnittet om Jakobstad som smugglingscentrum 1918.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997