”Vår bästa tid är nu”

Kari teckning

Det goda mötet är en bok om den svenskfinska kulturfondens tillkomst och historia. Men eftersom det är fråga om en aktiv fond, som gör mycket mer än delar ut pengar åt fantasifulla stipendieansökare, finns det mycket att berätta. Om sammanhangen, hur de två länderna såg ut 1960 när fonden grundades, och om de två folkens närmande.

Det var ungefär då den nordiska passfriheten kom till, arbetskraftsrörligheten startade, välståndet ökade. Boken berättar år för år om vad som hände i Sverige, Finland och världen, vad som hände i kulturlivet, vad Kulturfonden beviljade stöd för och vilka frågor man uppmärksammade.

Boken handlar också om hur fonden fungerar i relation till omvärlden och hur väl den fyller sin uppgift i dag. I själva verket har fondens aktivitet aldrig varit livligare än nu, och samarbetet mellan Sverige och Finland blomstrar mer än någonsin.

”Vår bästa tid är nu”, sa fondens ordförande Anders Björck, sekunderad av viceordförande Pär Stenbäck, när boken presenterades på Hanaholmen.

Det är vid personliga möten som djupa relationer och vänskap uppstår, säger Anders Björck i boken och nämner att man nu kommit förbi många av de tabun som förr fanns i samarbetet mellan länderna.

Svenolof Karlssons bok utmynnar i funderingar om kulturfondens framtid. Det verkar som om man återgår till grunderna: att öka kännedomen om och kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Speciellt på näringslivets område har kontakten blivit intensiv.

Ur recension av Bengt Östling, Yle

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997