Om företaget

Svenolof KarlssonStorkamp Media Oy Ab hjälper kunder att förstå grundläggande värden inom organisationen och kommunicera dem internt och externt. Strategisk rådgivning & kommunikationsplaner, storytelling & varumärkesbyggande, copywriting & journalistik mixas på det sätt kunden behöver.

Bolaget är finskregistrerat, grundat 1998, med föregångare i enskilda firman Storkamp Media i Sverige 1997. Ägare är Svenolof Karlsson, med ett förflutet bland annat som journalist i Finland och Sverige, som internationell tjänsteman och som kundgruppschef i kommunikationsbyrån Journalistgruppen.

Företagets namn härrör från släkt- och ortsnamnet Storkamp i Purmo, Finland. Logotypen är en digital version av Storkamps bomärke.

Storkamp Media samarbetar i Sverige med Storkamp Agency.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997