Finskt möter svenskt

MötetSvenskar är grupporienterade, sociala, diplomatiska och pratsamma, finländare är superärliga, hårt arbetande, reserverade och blyga. Det är generaliseringar, men de bekräftas gång på gång när svenskar och finländare beskriver typiska karaktärsdrag hos sig själva och varandra.

Vad man än tycker om skillnaderna möter man problem om man inte tar dem på allvar. Många missförstånd, frustrationer och förlorade affärer beror på ovilja eller oförmåga att förstå motpartens synsätt. Det märks i mötet mellan individer, och det märks – om och om igen – när svenska och finländska företag fusionerar.

”Mötet. En bok om kulturskillnader och ledarskap” av Anita Ekwall och Svenolof Karlsson har blivit en klassiker i ämnet. Tio år efter den första utgåvan hos Storkamp Media är boken fortfarande efterfrågad.

”Kulturkollisioner går inte att undvika. Det är heller inte nödvändigt och det är inte ens önskvärt. Kollisionen måste accepteras för vad den är: en ofrånkomlighet”, skriver författarna.

En god början för att bygga ett finsktsvenskt samarbete är att förstå att man inte förstår allt – med det är grunden lagd för att skapa något nytt tillsammans. Kan man sedan identifiera varandras starka sidor och kombinera dem, har man sannolikt en nyckel till den vinnande strategin.

Önskar du kommentera temat eller beställa boken, är du välkommen att ta kontakt på storkamp@storkamp.com.

Boken finns även i finsk version, ”Kohtaaminen. Kirja kulttuurieroista ja johtajuudesta.”

Schematisk uppställning av finsksvenska skillnader


Aderton kommentarer om ledarskapDe finsksvenska frågorna diskuteras även i Finska Akademiens bok om ledarskap. Akademiens ledamöter har alla en finländsk anknytning, men är yrkesmässigt verksamma i Sverige. Finska Akademiens bok har producerats av Storkamp Media. Du kan bekanta dig närmare med akademin och beställa boken på www.fa.fi.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997