Vilka är de fyra?

Louise LinderLouise Linder, född 1963, uppvuxen i Oxelösund. Tillbringade som tonåring ett år i kloster i London, läste teologi i Lund, vigdes till präst 1989. Psykoterapeututbildad. Har efter prästvigningen arbetat som präst först på Bjärehalvön, sedan i Stockholm. Driver vid sidan av prästtjänsten konsultföretaget AB Prästbyrån sedan 1998.
Hur fick du idén till Prästbyrån?
”När jag flyttade till Stockholm och började tjänstgöra i Huddinge församling, föddes idén till Prästbyrån. Anledningen var att många sökte sig till oss präster, trots att de inte var församlingsmedlemmar. De hade sett kyrkan från tåget när det passerade. Huddinge kyrka är en fin medeltida byggnad som ser ut som en kyrka ska. Många arbetade vid stora företag som Saab Scania, Astra eller Ericsson och behövde få tala om de existentiella frågorna. Ofta var behovet relaterat till olika slags kriser i den egna organisationen. Jag tänkte att det var bättre att föra de här samtalen och ge krishjälp ute på företagen. Efter samråd med dåvarande biskop Henrik Svenungsson beslöt jag sätta i gång verksamheten.
Parallellt har jag sedan fortsatt arbeta deltid som präst i Engelbrekts församling i Stockholm. Jag har alltid velat ha en tydlig förankring i en församling i Svenska kyrkan, både för min egen skull och för att undvika att bli enbart en etikkonsult.”

Hans-Erik AnderssonHans-Erik Andersson, född 1950, har genom åren arbetat i ledande befattningar i olika internationellt verksamma företag, bland annat under tre sejourer i Skandia. Under fem år satt Hans-Erik i ledningsgruppen för det brittiska återförsäkringsbolaget Mercantile & General, mitt i Londonmarknaden, och under fyra år var han ordförande för Nordenregionen inom det amerikanska Marsh & McLennan.
I januari 2004 tillträdde Hans-Erik Andersson som koncernchef för Skandia mitt i den turbulenta period då företaget valsade runt i media som ”skandalomsusat” och såväl den gamla styrelsen som ledningen hade avgått. Hans-Erik avgick i samband med Old Mutuals köp av Skandia våren 2006.

Marie EhrlingMarie Ehrling, född 1955, arbetade efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm bland annat som pressekreterare och talskrivare inom social-, utbildnings- och finansdepartementen. 1982 inledde Marie en tjugoårig karriär på SAS. ”Ett av mina viktigaste vägval i yrkeslivet var då jag 1997 blev chef för SAS flygplatsverksamhet med sjutusen anställda. Här grundlades mitt stora intresse för ledarskapets betydelse i förändringsarbete.”
När Marie Ehrling valde att lämna SAS 2002 var hon chef för flygbolaget och vice koncernchef. Kort därefter tillträdde Marie som VD för Telia Sonera Sverige, en befattning hon lämnade hösten 2006. Marie Ehrling har rankats som en av Sveriges mäktigaste kvinnor.

Carl-Henric SvanbergCarl-Henric Svanberg, född 1952, ägnade sig under ungdomsåren mycket åt friluftsliv och engagerade sig intensivt i scoutrörelsen. Har både civilingenjörs- och ekonomexamen. Carl-Henrics karriär har formats kring i tur och ordning ASEA, Securitas, Assa Abloy och Ericsson.
1986 började Carl-Henric Svanberg på Securitas som VD för koncernens larmverksamhet och blev vice koncernchef 1988. 1994 knoppade koncernen av sin låsverksamhet, Assa, som börsnoterades och fusionerades med det finska Abloy. Carl-Henric var koncernchef för Assa Abloy i åtta år, en period då ett hundratal bolag världen över förvärvades. Våren 2003 tillträdde Carl-Henric som koncernchef för Ericsson. Rankas som den mäktigaste företagsledaren i Sverige.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997