Svenolof Karlsson mottog riddartecken

Svenolof Karlsson och ambassadör Matti Anttonen i samspråk.
Svenolof Karlsson och ambassadör Matti Anttonen i samspråk.

Vid en ceremoni i ambassadörens residens i Stockholm mottog Svenolof Karlsson den 13 februari 2018 riddartecknet av Finlands Lejons orden.

Ordenstecknet hade förlänats av Finlands president Sauli Niinistö som erkänsla för Svenolof Karlssons arbete för att främja kultursamarbetet mellan Finland och Sverige.

I samband med att ordenstecknet överlämnades hänvisade ambassadör Matti Anttonen bland annat till att Svenolof Karlsson skrivit eller redigerat över femtio böcker, varav ett femtontal översatts till finska. Ett frekvent tema i böckerna är kulturskillnaderna mellan Finland och Sverige och hur de kan användas konstruktivt eller icke-konstruktivt.

I ett kort tacktal lät Svenolof Karlsson förstå att en ny bok på temat Sverige och Finland – arbetstiteln är ”Vad du kan lära av din granne” – är under planering i samarbete med Finsk-svenska handelskammaren.

Vid den lunch som ambassadören med maka gav efter ceremonin fortsatte diskussionen under livliga former med deltagande även av Svenolof Karlssons familj. Lunchen var designad ambassadens köksmästare Ludvig Leffler.

Izabela Karlsson, barnbarn till Svenolof Karlsson, fann sig väl tillrätta i residensets lokaler.
Izabela Karlsson, barnbarn till Svenolof Karlsson, fann sig väl tillrätta i residensets lokaler.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997