Kampen om kraften

Kampen om kraften
Citat ur recension i Vasabladet

Allt har sin början i vattnets kraft. Det lockade människan att bosätta sig vid vattnet och det gav henne idéer för hur hon skulle förbättra sin tillvaro. Så var det på stenåldern, och så är det i dag. Människans förmåga att skapa samarbete kring vattenkraften har lagt grunden för vår välfärd.

I boken Kampen om kraften berättas särskilt om vattenkraften i Esse å och händelserna kring den och om den utveckling av näringarna och samhället som den elektriska kraften bidragit till. Bland mängder av personligheter möter du här mjölnaren Teodor Albäck, grundaren av Sandkulla Kvarn & Elektricitetsverk, och stadsdirektören Paul Hallvar, hyllad som en kung i Jamestown, New York State och den stora arkitekten bakom lyftet för Jakobstad på femtio- och sextiotalet.

Katternögruppen är i dag en regionalt väl förankrad aktör bland de finländska kraftbolagen med elanskaffning, elproduktion, elförsäljning och eldistribution på sitt program. Verksamheten är ett skolexempel på hur resultat skapas genom ett målmedvetet samarbete där man ser längre än till administrativa gränser och språkgränser.

Berättelsen visar också hur synen på naturen förändrats genomgripande under tidens gång. I begynnelsen var ingenjören hjälte, tack vare honom skulle naturen erövras. På sjuttiotalet fick ingenjören allt mer rollen som skurk och gjordes ansvarig för miljöförstörelsen. I dag är miljöfrågorna i stort sett lösta och ingenjören har inlett sin återkomst.

Målgrupp för denna bok är främst de boende inom Katternögruppens verksamhetsområde samt branschfolk utanför regionen. Boken har producerats i tre språkversioner: svenska, finska (”Voimaa valjastamassa”) och engelska (”Harnessing Power”).

Hallvars lykta

Jubileum och boklansering

Katternö Ab:s 50-årsjubileum kulminerade den 15 december 2005, då företaget höll öppet hus på kraftverket i Björkfors och anordnade rundturer till Alholmens Kraft, världens största biokraftverk utanför Jakobstad. Evenemangen besöktes av hundratals intresserade.

Samma dag avtäcktes även ett minnesmärke över Jakobstads stadsdirektör 1953-1961, Paul Hallvar, som var drivande bakom Katternösamarbetet och visionärt arbetade för regionens utveckling. Monumentet ”Hallvars lykta”, skapat av Simon Gripenberg, avtäcktes och tändes under högtidliga former utanför Jakobstads handelsläroverk, bland annat i närvaro av Hallvars syster och hans fyra döttrar. På bilden har täckelset nyss fallit, trumpetfanfar blåses och Katternö Ab:s styrelseordförande Peter Boström ska hålla invigningstalet.

På kvällen bjöd Katternö Ab på festmiddag, dit kunder, ägarrepresentanter och samarbetspartners var inbjudna.

Författaren signerar
Vid evenemangen erhöll besökarna den nyutkomna boken ”Kampen om Kraften”. I festtalet vid middagen uppmärksammades boken av bankdirektör Jan-Erik Bäckström. ”Genom boken ’Kampen om kraften’ har Katternökoncernen gjort en ovärderlig kulturinsats. Boken är en utomordentlig skildring av samhällsbyggares ofta hårda vardag”, sade han. Författaren Svenolof Karlsson fick under kvällens lopp signera ett stort antal böcker.


Ny kundtidning

De fyra första numren av Katternögruppens kundtidning har utkommit. Konceptet har utarbetats tillsammans med Storkamp Media, som också står för flera av artiklarna.

Du kan se och läsa om fotografen som tar bilder från himlen, balanserande på helikoptermeden, om det finländska stadsdirektörsparet som lärde känne John Wayne och John F. Kennedy och om en nutida energiboss som föredrar att inspektera domänerna i en jeep som skottskadades redan under de allierades krig i Sahara.Katternö förstasida
Katternö - Kraften i lokala lösningar
Katternö - En himmelsk syn
Katternö - Kungen av JakobstadLadda ner artiklarna som pdf (1,4 MB)

Du kan läsa mer om Katternöbolagen på www.katterno.fi.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997