Femton goda år

Fälbåt i Stockholm

Leif Sjöströms hälsning till Storkamp Media. Fotot taget under reporterbesöket på fälbåten, där Sjöström – tragiskt död i början av 2012 – ingick i besättningen.

Den 9 augusti 1997 inledde enskilda firman Storkamp Media sin verksamhet. Första uppdraget handlade om att beskriva den seglats med en öppen fälbåt som gjordes över Bottenhavet från Malax till Stockholm av en österbottnisk-västerbottnisk besättning. Fälbåtar användes under århundraden av säljägare för färd över de bottniska vattnen och isarna.

Artiklar om detta publicerades av 5–6 olika tidningar och ledde till uppdrag från Föreningen Norden i Sverige att skriva boken Nordisk kust, som blev föreningens årsbok 1998.

Under arbetet med denna bok fick jag tanken att den borde kunna intressera också finskspråkiga läsare. Under en eftermiddag i Helsingfors sålde jag i förväg in 1050 finska exemplar till olika köpare, vilket ledde till beslutet att ge ut boken på finska i egen regi. I samband med det initierade jag aktiebolaget Storkamp Media Ab i Finland.

Småningom grundade jag också ett handelsbolag och ett aktiebolag i Sverige för att kunna arbeta inom en mer professionell företagsram. Genom åren har uppdragen fördelat sig i stort sett jämnt mellan Sverige och Finland.

De femton åren av verksamhet har kommit att handla om ett brett spektrum av kommunikations- och rådgivningsuppdrag för företag och organisationer. De har gällt extern och intern kommunikation, ofta i syfte att skapa förståelse för målen och värderingarna i verksamheten, ibland med ett uttalat profileringssyfte, till exempel vid jubileer.

Det synligaste uttrycket för detta är naturligt nog de böcker som Storkamp Media producerat. Många har jag skrivit själv, andra har jag redigerat.

I grunden handlar Storkamp Medias verksamhet dock inte om att ge ut böcker. Böckerna är bara ett sätt, av många, att paketera leveransen till kunden. Kundens behov styr det som görs: research, rådgivning, utbildningar, produktion av journalistik, reklam, trycksaker med mera.

En specialitet är koncept för webbpublicering i större skala med teknik för sidledsscrollning. Se här och här.

Välkommen för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig!

Svenolof Karlsson

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997