Tre vinnarböcker

Tre vinnarböcker
Ovanstående böcker, alla med ledarskap som tema, har prisbelönats. De har redigerats och projektletts av Svenolof Karlsson, Storkamp Media.

”Att välja ledare” var vinnarboken 2005 i tävlingen Årets Bokstöd, arrangerad av Personal & Ledarskap. Juryns motivering lyder: ”Djupgående studie och reflektion kring vad som utmärker excellent svenskt ledarskap. Levande berättelser som berikar bokens resonemang kring val av ledare i framtiden.”

Boken ”Långtidsfrisk” fick Årets Inspirationspris i samma tävling 2003.

”Hjältarna på Telefonplan” fick 2001 Svenska Publishingpriset för bästa lärobok.

Alla böckerna är resultat av samarbete med olika författare. ”Att välja ledare” skrevs av Svenolof Karlsson tillsammans med Ingalill Holmberg och Hans De Geer , ”Långtidsfrisk” av Johnny Johnsson, Anders Lugn och Birger Rexed, ”Hjältarna på Telefonplan” av Anders Lugn och Ulf Hall.

I en intervju i Personal & Ledarskap kommenterar Svenolof Karlsson att det inte finns EN sanning om vad som är bra ledarskap, utan hur många svar som helst. Att kunna kommunicera, rakt och tydligt, är dock en avgörande förmåga.

”Kommunikation är en fråga om teknik, som man kan lära sig, men också en attityd och ett synsätt för hur man ska utöva sitt ledarskap. En underutnyttjad kanal för kommunikation är vd-brevet, som kan användas för att kommunicera direkt med alla i företaget.”

Svenolof Karlsson kommenterar också sitt sätt att jobba med ledarskapsböcker:

”Jag är väldigt fokuserad på att boken ska fungera på en boks villkor. Lättillgänglig, kul att läsa, ett minimum av teori. Och så rensar jag bort så mycket jag kan av det som känns som floskler.”

Priset Årets Bokstöd delas ut av Sveriges HR-förening i samarbete med Personal & Ledarskap. Svenska Publishingpriset delas ut av Populär Kommunikation.

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997