Toffe som egenföretagare

Efter militärtjänstgöringen skötte Toffe under två år, 1973–1975, en assistentur i handelsrätt på halvtid vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. En gång hade hans far varit lärare i samma ämne på samma ställe.

Toffe fick nu också en kort men kanske värdefull erfarenhet som egenföretagare genom Åbo Rättstjänst Ab, en verksamhet som han satte upp tillsammans med studiekamraterna Hannu Honka, Peter Wetterstein och Allan Michelsen.

Åbo Rättstjänst etablerade sig i bakrummet till en barberarsalong på Mariegatan vid Trätorget och började verkligen från noll. Toffe var aktivt med i början och bidrog enligt Peter Wetterstein i framför allt två mål.

”Det ena gällde en vägtvist i Korpo. Det var en ganska komplicerad sak, som Toffe fick slita med en vecka. Men när saken sedan skulle upp på tinget i Nagu, visade det sig att ingen av oss på byrån hade möjlighet att närvara där. Vi fick anlita en utomstående advokat, som sedan skickade oss en räkning på 495 mark. Toffe hade då för byrås räkning fakturerat kunden 500 mark. Det var vår första affär, och den var alltså inte särskilt bra.”

Det andra ärendet hade helt annan karaktär. Uppdraget kom från Silja Line. Glasfönstren i terminalen i Åbo, Åttkanten, hade börjat ramla ner. De var stora, tre gånger tre meter, och väldigt dyra. Byggfirman Hartela vägrade ta något ansvar för saken.

”Vi åkte från vår byrå tillsammans med Siljas byggexpert till Stockholm för att konsultera en av Sveriges ledande byggjurister. Det blev en tung båtresa, vi förstummades av den. Lyckligtvis var Toffe pigg och nykter och kunde föra vår talan. Den svenska juristen sade omedelbart att vi skulle söka förlikning. Men vi gjorde inte det, utan processade och vann. Det var i stort Toffes förtjänst. Sedan gjorde parterna upp i alla fall, men det här var ändå en stor seger för oss”, säger Peter Wetterstein.

Verksamheten i den juridiska byrån växte småningom och bolaget finns kvar ännu 2008 under namnet Åbolands Rättstjänst.

Läs avsnittet ”Absolutisten Toffe”

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997