Långtidsfrisk

LångtidsfriskSvenskarna är mer sjukskrivna än människorna i något jämförbart land. 14 procent av den arbetsföra befolkningen är på grund av arbetsoförmåga inte i arbete. Sverige har nått en nivå där kostnaderna för ohälsan är nära att knäcka välfärden.

Men biologiskt ska människan inte vara sjuk mer än 2-4 procent av sin tid. Det är den ”naturliga” biologiska sjukdomsnivån. Den allra största delen av ohälsan är skapad, ett resultat av medvetna eller omedvetna beslut i företag och organisationer och i politiken.

Samtidigt är människan i grunden en otrolig överlevare. Inom varje organism och organisation kan starka läkande krafter aktiveras. Ohälsa kan bytas mot hälsa.

I boken Långtidsfrisk visar författarna Johnny Johnsson, Anders Lugn och Birger Rexed hur man gör. Grunden är den främjande principen. Hur är det, när det är som bäst, och vad ska vi göra för att nå dit? Varje organisation måste ställa de frågorna och ta svaren som utgångspunkt i sin verksamhet.

Bokens huvudexempel är Stora Ensos kartongfabrik i Fors, år 2003 utsedd till Sveriges friskaste företag. Men författarnas recept kan läggas till grund generellt för hur Sverige kan erövra sin största outnyttjade tillgång: hälsan!

PrisBoken Långtidsfrisk har producerats av Storkamp Media. Den fick Årets Inspirationspris 2003 av tidningen Personal & Ledarskap och har nu tryckts i över 25.000 exemplar. Du kan läsa mer om ämnet och beställa boken på www.langtidsfrisk.se.

Se exempel på sidor ur boken

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997