Storkamp Media 20 år

Perth
Ett försök down under, i Perth i Australien, att bli rättvänd i förhållande till hemma.

2017 är det tjugonde verksamhetsåret för Storkamp Media. Företagets 20 år har visat att det mesta är möjligt, om man är beredd på arbete och vågar ge sig in på nya områden. Tack alla ni som hjälpt mig på vägen!

Storkamp Medias tillkomst och första tid berättade jag lite om i samband med femtonårsdagen 2012, se här.

Under tre av dessa tjugo år har jag haft en fast anställning, ett chefsjobb (kundgruppschef) på Journalistgruppen 2000–2003, då Sveriges största kommunikationsbyrå. Under 2013–2015 arbetade jag med ett fast avtal som energiredaktör för Dagens industri.

Inom Storkamp Media har jag under perioden 1997–2017 skrivit 19 böcker och redigerat 17, om jag räknat rätt, därtill några längre artiklar publicerade i andra böcker. Böckerna täcker in ganska olika ämnesområden, från effektivt arbete i processindustrin till bergsklättring, träbåtar, bankhistoria, plastproduktion och nördar.

Kanske finns ändå en röd tråd: många av böckerna beskriver pionjärer och pionjärgärningar, antingen med ett individuellt perspektiv, ett företagsperspektiv eller både och. Sådant intresserar mig, och jag vet att det intresserar många läsare.

Några av böckerna har jag skrivit och redigerat på eget initiativ, men den stora majoriteten är uppdragsböcker. Det mest omfattande arbetet är utan vidare boken om Ericsson, som jag tillsammans med min medförfattare Anders Lugn, fotografen Gerhard Jörén och formgivaren Peter Björknäs arbetade med i närmare fem år.

Uppdraget från Ericsson ledde till ett liknande från Telia Sonera, vars intrikata historia jag fördjupade mig i under ett par år med intervjuer med många nyckelpersoner i den fantastiska expansion som båda företagen, Telia och Sonera, var med om fram till fusionen 2003.

Böcker är sådant som syns och blir ett slags visitkort, men mycket av min tid har ändå gått till annat, som olika journalistiska uppdrag, rådgivning, coaching, mentorskap, med mera.

Vad har jag lärt mig inom Storkamp Media?
Karaktären på mina uppdrag har med nödvändighet gjort mig till researcher. Jag tar reda på saker. Jag lever med frågor som: Hur ska man förstå det här? Vad finns i detta som ledde vidare till nästa skede i processen? Vad förstod man och vad förstod man inte när man fattade beslutet?

Med den utgångspunkten har jag gått in i de världar som telekomföretag, energiföretag, banker, headhunters, intresseorganisationer och andra verkar i. Gissningsvis återger kråkfötterna i mina anteckningsböcker vad 2000 människor berättat för mig i intervjuer under de tjugo åren.

Ibland får jag frågan om jag inte skriver några ”riktiga” böcker (de som frågar tycker att bara romaner är riktiga böcker). Mitt standardsvar är att jag skriver bara riktiga böcker, inga hittepå-böcker. Tänk vad enkelt allt skulle vara, om man själv fick hitta på storyn i stället för att hitta den i verklighetens kaos.

Samtidigt har frågan börjat irritera mig. Kanske ska jag ändå skriva en roman någon dag? För att visa att jag kan sådant också. Även om påhittade berättelser i princip är fusk.

Här intill foton från uppdrag jag haft eller resor jag gjort genom åren. Mycket är uppdragsrelaterat, men jag har också plockat in foton av upplevelser som betytt något speciellt för mig personligen. Arbete och liv hör i mitt fall nära ihop.

Svenolof Karlsson

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
elsystemkrisen
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997