Kulturella skillnader mellan svenskt och finskt

Svenskt Finländskt
Planering/delaktighet Spontanitet/handling
Organisering/framförhållning Flexibilitet till direktiv/förändringsbenägenhet
Informell ton Formell ton
Delat ansvar, grupp Individuellt ansvar
Medarbetare med chefen Auktoritetssyn
Kompromiss Otålighet
Förhandling Aktivitet, handling
Undviker konflikt Tar konflikt
Konsensus Chefen bestämmer!
Protokoll, dagordning Muntligt gäller, ”inga papper”
Genomförandeorienterat Visionärt, designinriktat
Vill vara som alla andra Vill inte vara en i mängden
Trygghet Plikt
Ärlig Superärlig
Lång tid = kvalitet Kort tid = effektivitet
Osäker i Sverige, nedtonad Säker med finländare och i Finland
Säker utomlands Osäker utomlands

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997