Pionjärerna
En berättelse om den moderna mobiltelefonin och dess skapare.

Båttur på Themsen den 23 juni 1982, dagen då mobiltelefonäventyret började på allvar. NMT har antagits som teknikstandard i Storbritannien och Frankrike. Thomas Haug har precis fått höra att en ny arbetsgrupp, Groupe Spécial Mobile, GSM, utsetts och att han utnämnts till dess ordförande. Sittande från vänster Bjørn Løken, Thomas Haug, Östen Mäkitalo, Kalevi Teräsvuo och Marius Jacobsen. Stående från vänster Arild Børresen, Bo Magnusson och Matti Makkonen.

Innehåll
 • Intro
 • Kapitel 1: Om det här med mobiltelefoni. Kan det verkligen vara något för framtiden?
 • Kapitel 2: Om NMT:s fjorton ’budord’ och om hur de blir en stomme för hela världens mobiltelefoni.
 • Kapitel 3: Om hur en aggressiv konkurrent hinner före just när Televerket har utlyst sin NMT-premiär.
 • Kapitel 4: Om hur ett staket inte bara stänger omvärlden ute, utan också stänger in en själv.
 • Kapitel 5: Om hur NMT-succén ger en enorm respekt. Men vem ska ta ledningen när mobiltelefon blir europeisk?
 • Kapitel 6: Om den långa och tuffa kampen om GSM-standarden och om den oväntade segraren.
 • Kapitel 7: Om GSM-överenskommelsen – grunden för världens mest använda tekniska standard.
 • Kapitel 8: Om GSM-premiären och de grepp som tas för att framstå som den som lanserar den nya tjänsten först.
 • Kapitel 9: Om hur företagen definitivt tröttnar på krånglande leverantörer och om fältropet One Stop Shopping.
 • Kapitel 10: Om säkerhetstjänstens roll i Estland och om den otillåtna kommunikation som äger rum.
 • Kapitel 11: Om hur de ryska ingenjörstrupperna kopplar bort all telefontrafik. Utom NMT-länken.
 • Kapitel 12: Om Rysslands satsning på GSM och om hur 25 års nordiskt samarbete kommer till vägs ände.
 • Kapitel 13: Om hur staten börjar släppa ägandet och vad som händer när politikerna möter marknadens krafter.
 • Kapitel 14: Om de borgerligas besked att Telia ska privatiseras och följderna av att socialdemokraterna vinner valet.
 • Kapitel 15: Om hur Telecom Finland blir branschens stora pionjär och förbereder sig för börsen.
 • Kapitel 16: Om Tele Danmarks chockbesked och om hur det skrämmer i gång en nordisk fusionskarusell.
 • Kapitel 17: Om den spruckna fusionen mellan Telia och Telenor och dess oförutsedda konsekvenser.
 • Kapitel 18: Om 3G-hysterin. Om hur friarna står på rad hos Sonera och om hur staten vägrar släppa taget.
 • Kapitel 19: Om hur nya prövningar tvingar Sonera till altaret, varefter brudgummen visas på dörren.
 • Kapitel 20: Om hur Telia och Sonera till sist finner varandra. Och om det som Sonera för med sig i boet.
 • Efterord

Vi som gjort sajten

Idén att presentera Pionjärerna på det här sättet är vår.

Vi tycker det är märkligt att ingen har gjort så här förr (i varje fall har vi inte sett någon som gjort det). Människans seende bygger mer på den horisontella än den vertikala dimensionen. Vi läser från vänster till höger (eller från höger till vänster). Bildskärmar och biografdukar har liggande format.

Samtidigt är det mer komplicerat än så att bygga en helhet av text, rubriker, illustrationer och länkar. Alla de olika elementen måste organiseras och gestaltas så att de fungerar ihop. Webben är som medium full av begränsningar – och möjligheter. Och möjligheterna är större om man tänker i sidled.

Det här är vår version 1.0 av böcker-på-webben. Vi vill i framtiden gärna kunna presentera version 2.0. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter som kan hjälpa oss på vägen.

Vi har tidigare gjort femton böcker tillsammans. Det här är den sextonde, och den första som inte tryckts på papper.

 

Svenolof Karlsson
Författare, producent

Peter Björknäs
Formgivare, webbdesigner

Svenolof Karlsson har skrivit eller redigerat omkring fyrtio böcker huvudsakligen inom områdena näringslivshistoria, ledarskap, teknologiutveckling och äventyr till bergs och sjöss. Han har arbetat som journalist i Finland och Sverige, som internationell tjänsteman och i chefsuppdrag i kommunikationsbranschen.

Svenolof är både finsk och svensk medborgare. Han driver företagen Storkamp Media och Vitterheten, som hjälper kunder med strategisk rådgivning och kommunikation. Före Pionjärerna är de senaste skrivna böckerna Det goda mötet (om relationen mellan Finland och Sverige), Att förändra världen (om Ericssons roll i telekomutvecklingen), Toffe och hans vänner (biografi om politikern och näringslivsprofilen Christoffer Taxell) och Att välja ledare (om executive search).

Peter Björknäs har bok- och webbdesign som specialitet. Peter söker komplicerade uppdrag där text, gamla och nytagna fotografier, diagram, kartmaterial med mera ska samspela.

Peter är både finsk och amerikansk medborgare. Han är utbildad på Konstindustriella högskolan i Helsingfors och har arbetat som nyhetstecknare på bland annat Hufvudstadsbladet, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Efter det har Peter arbetat med USA som bas, dels som seniorkonsult inom ett kommunikationsbolag i Connecticut, dels inom det egna företaget Peba Graphics Box, www.pebagraphics.com, med uppdragsgivare både i USA och i de nordiska länderna.

Så här läser du den här texten

Idén här är att läsa sidledes på skärmen. Du följer textspalterna genom att scrolla högerut.

När du nått till slutet på kapitlet (alltså så långt du kommer högerut på skärmen), ser du en länk till följande kapitel.

Det här är en ny metod för att läsa långa texter. En svårighet är att olika webbläsare har lite olika egenskaper. Vi har försökt säkerställa att allt ska fungera bra på de vanligaste (Firefox/Safari/Explorer).

På de enskilda kapitelsidorna får du överblick över hela materialet genom att klicka på rubriken Innehåll högst uppe på sidan. Du får då fram en meny med alla kapitelrubriker och kan klicka dig fram direkt dit du vill.

Ju större skärm, desto bättre fungerar den här presentationsmetoden.

Vi är tacksamma för påpekanden om detaljer som inte fungerar. Lämna kommentarerna på adressen storkamp@storkamp.com.

Svenolof Karlsson, Peter Björknäs

Börja med att läsa introduktionstexten.