Pionjärerna

Efterord

Den här framställningen försöker fånga upp och följa några av de viktiga trådarna i telekomutvecklingen 1977-2002, men gör inga anspråk på att visa en hel bild. En systematisk historisk genomgång måste ha ett helt annat anslag och ge plats för en bred grupp människors berättelser på ett mycket större utrymme.

Källmaterialet i ämnet är enormt och på gränsen till oöverskådligt. Till väsentlig del bygger framställningen på intervjuer, inte bara med medarbetare i Telia och Sonera, utan även med personer som representerar konkurrenter och leverantörer. Ett stort förarbete, som publicerats separat, har gjorts av en intern historiegrupp på Teliasidan: John Geary, Bertil Thorngren, Johan Martin-Löf och Claes-Göran Sundelius.

Några personer har bidragit på ett sätt som närmast gör dem till medförfattare, framför allt Bertil Thorngren, men även Bo Magnusson och Thomas Haug, alla sanna pionjärer i Telias framgångssaga. På Soneras sida har viktiga läsare varit Matti Makkonen och Aimo Eloholma, båda under lång tid i frontlinjen i de tekniska och marknadsmässiga erövringarna.

Det viktigaste använda tryckta källmaterialet förtecknas här.

80 års nordisk telesamarbejde. 1917–1997, 1997

Dag Sebastian Ahlander, Spelet om Baltikum, 1992

Eliane Al-Mehr & Siros Halef, Fusionen Telia/Telenor & TeliaSonera – Vad hände?, magisteruppsats, Södertörns högskola, 2005

Per Andersson & Ulf Essler & Bertil Thorngren (Eds), Beyond Mobility, 2008

Erik Arnold & Barbara Good & Henrik Segerpalm, The GSM Story. Effects of Research on Swedish Mobile Telephone Developments, Vinnova 2008

Artur Attman & Jan Kuuse & Ulf Olsson, LM Ericsson 100 år, band I, 1976

Henrik G. Bastiansen, Det piper og synger overalt. Mobiltelefonen i Norge fra idé til allemanseie, 2006

Rudi Bekkers, Mobile Telecommunication Standards GSM, UMTS, TETRA, and ERMES, 2001

Christian Berggren & Staffan Laestadius, ”Slå vakt om Sveriges ledande roll inom telekommunikation!”, Brännpunkt, Svenska Dagbladet, 29 december 1999

Bertil Bjurel, Minnen från mina år i Telegrafverket/Televerket, del I 1934-1961, tryckt i provupplaga på 30 ex i april 1994, och del II 1961-1877, tryckt i provupplaga på 10 ex i augusti 1994, numera tillgänglig på www.senitel.org

Henrik Blomgren (ed.), Technical development in deregulated markets. What we can learn from the telecom, energy, railway and defense sectors. Executive summary, IVA, 2003

Sylvain Briens, ”Den globala kommunikationen som utopi i svensk efterkrigslitteratur: Dröm eller mardröm?”, ur Martin Kylhammar & Michael Godhe (red.), Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar, 2005

Christer Danielsson, Situation – strategi – praktikfall, 1981

Marika Ehrenkrona, Passion för teknik. Om drivkrafter inom Ericsson Radio Access, 1998

C.J. Ejrnæs & Gunner Juul-Nyholm & Bjarne Lund Landgren & Georg Strøm, NMT 900 – Nordisk Mobil telefon på 900 MHz, Teleteknik 1987, nr. 4

Anita Ekwall & Svenolof Karlsson, Mötet. Svenskt och finskt. En bok om kulturskillnader och ledarskap, 1999

Arne Foxman, ”De mobile Radiotjenester GSM og ERMES”, Foredrag på 14. Telefoningenjiørmøde i Nyborg, april 1989

Johan From, Fristilling og fornyelse. Telenor fra verk til bedrift, 2009

Paul Galli, ”Mannen bakom Ericssons NMT – Om 5 år är mobiltelefonen digital och i fickformat”, ur Industriell Datateknik 1986:11

Jan Garnert, Hallå! Om telefonens första tid i Sverige, 2005

Jan Garnert, ”Telia – Telenor, etnologiska perspektiv på en företagsfusion”, ur Historien in på livet, 2002

Johan Geary & Johan Martin-Löf & Claes-Göran Sundelius & Bertil Thorngren, Telias historia, intern publikation, 2010

Olle Gerdes, ”Från trådlös telegraf till mobiltelefon”, ur Dædalus 1991

Gestur Guðmundsson, Den nordiske model, 1993

Clive Gifford, Medien & Kommunikation. Von der Hieroglyphen bis zu den Technologien der Zukunft, 2000

Harald Gustafsson, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år, 2007

Tord Jöran Hallberg, ”Hakon Brunius. ’Sveriges första elektriker’”, ur Dædalus 1991

Hans Heimbürger, Svenska Telegrafverket. Historisk framställning, 1931

Anders Henten & Thomas Wulff, Danish telecommunications Policy. Conflicting Considerations, CTI Working paper No. 17, 1996

Friedhelm Hillebrand (Ed.), GSM and UMTS. The Creation of Global Mobile Communication, 2002

Friedhelm Hillebrand (Ed.), Short Message Service. The Creation of Personal Global Text Messaging, 2010

Gull-May Holst, Information and communications Technology in Finland and Sweden, Teldok report 147, 2003

Staffan Hultén & Bengt Mölleryd, Entrepreneurs, Innovations and Market Processes in the Evolution of the Swedish Mobile Telecommunications Industry, 2000

Lennart Hyland & Tor Ragnar Gerholm, Framtiden är här! [En bok om Televerket], 1990

Martti Häikiö, Alkuräjähdys. Radiolinja ja Suomen GSM-matkapuhelintoiminta 1988-1998, 1998

Martti Häikiö, Nokia Oyj:n historia, 2001

Martti Häikiö, Nokia – Vägen till framgång, 2003

Martti Häikiö, Reikäkortti – modeemista tiedon valtatielle. Suomen datasiirron historia, 1995

Hemming Johansson, Hemming Johansson berättar några telefonminnen, 1949

Hemming Johansson, Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson. Skildringar ur bolagets historia, 1953

Heikki Kaaranen & Ari Ahtiainen & Lauri Laitinen & Siamäk Naghian & Valtteri Niemi, UMTS Networks. Architecture, Mobility and Services, 2001

Bo Karlson & Aurelian Bria & Jonas Lind & Peter Lönnqvist & Cristian Norlin, Wireless Foresight, 2002

Svenolof Karlsson & Anders Lugn, Att förändra världen. Om Lars Magnus Ericsson och hans efterföljare, 2009

Svenolof Karlsson, Hundra år i ledningen. Telefonbolaget i Jakobstad 1887–1987, 1987

Svenolof Karlsson, Nordiska råd i 40 år, 1992

Svenolof Karlsson (red.), Om skandinavismens utförbarhet. Föredrag av C.J.L. Almqvist, 1994

Svenolof Karlsson (Ed.), The Source of Liberty. The Nordic Contribution to Europe, 1992

Mikko Koivusalo, Kipinästä tuli syttyy. Suomalaisen radiopuhelinteollisuuden kehitys ja tulevaisuuden haasteet, 1995

Timo Kopomaa, Kännykkäyhteiskunnan synty, 2000

Martin Kylhammar & Jean-François Battail (red.), På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen, 2003

Juha Laaksonen, Managing Radical Business Innovations. A Study of Internal Corporate Venturing at Sonera Corporation, doktorsavhandling 2007

Arto Lehto, Radioaaltojen maailma, 2006

Sven Lernevall & Göran Olausson & Karl-Väinö Tahvanainen (red.), Teleman minns. Tidsbilder nedtecknade av medlemmar i Panggillet, 1998

Sven Lernevall & Bengt Åkesson, Svenska Televerket Del VIII. Från myndighet till bolag. 1966-1993, 1997

Carl-Gustav Lindén, Landskampen. Nokia vs Ericsson i svensk och finsk press, 2005

Sven Lindmark & Erik Andersson & Mattias Johansson & Erik Bohlin, Telecom Dynamics. History and State of the Swedish Telecom Sector and its Innovation System 1970–2003. Final report, 2004

Anders Lugn & Ulf Hall, Hjältarna på Telefonplan. Lär dig kommunicera, tjäna miljarder, 2002

Tapio Lukkonen, Minun Sonerani. Muistelmia viestien valtaväylältä, 2004

Brita Lundström, Grundat 1876. Historia och företagsidentitet inom Ericsson, 2006

Ari T. Manninen, Elaboration of NMT and GSM Standards. From Idea to Market, 2002

Jouko Marttila, Sonera. Mitä todella tapahtui?, 2002

Torleiv Maseng, ”Wideband or narrow band? World championships in mobile radio in Paris 1986”, Telektronikk 3, 2004

John Meurling & Richard Jeans, A Switch in Time. AXE – Creating the foundation for the in formation age, 1995

John Meurling & Richard Jeans, Den fula ankungen. Hur Ericsson tog steget in i konsumentvarubranschen – med mobiltelefoner, 1997

John Meurling & Richard Jeans, Ericssonkrönikan. 125 år av telekommunikation, 2000

John Meurling & Richard Jeans, Mobil telefoni. En idé som skapade en världsindustri, 1994

U.E. Moisala & Kauko Rahko & Oiva Turpeinen, Puhelin ja puhelinlaitokset Suomessa 1877-1977, 1977

Bengt G. Mölleryd, Entrepreneurship in Technological Systems – The Development of Mobile Telephony in Sweden, 1999

Bengt G. Mölleryd, Så byggdes en världsindustri – entreprenörskapets betydelse för svensk mobiltelefoni, 1996

Mikael Nilsson (red.), ”Radiokommunikationsutvecklingens betydelse för mobilteleindustrin”, transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 mars 2008

Arve M. Nordsveen, Mobilen. Mobiltelefoner i Norge 1966-2006, 2006

Michael Nordvall, ”Mannen i ditt liv”, Calling 4/99

Theodor Paues & Fabian Wallen, Flyt! Förbättringar i Sverige sedan sjuttiotalet, 2009

John E. Richards, Clusters, Competition, and ”Global Players” in ICT Markets: The Case of of Scandinavia, 2004

Vladislav Savic, Vladimir Putin och rysskräcken, 2010

Pentti Salonen, Kansainvälinen yhteistyö telealan tutkimus-, kehitys- ja standardisointitoiminnassa. 1989

Scandinavia, Stanford Institute for Economic Policy Research, 2001

Kjell Sedig, Svenska innovationer, 2002

Rikard Skårfors, Telegrafverkets köp av enskilda telefonnät. Omstruktureringen av det svenska telefonsystemet 1883–1918, 1997

Statskontoret, Avregleringen av sex marknader, 2004

Stockholms Allmänna Telefon-Aktiebolag 1883–1893, anonym historik, 1893

K.V. Tahvanainen, 140 år i ledningen. Televerket 1853-1993, 1993

”Telias kulturrevolution”, Affärsvärlden nr 43, 1995

”The Regulatory Jungle. An MFS Illustrated Guide”, Ur The 1995 MFS Annual Report.

Keijo Toivola, Kertomus Suomen Matkaviestinnästä, 1992

Linus Torvalds & David Diamond, Just for fun, 2001

Oiva Turpeinen, Helsingin seudun puhelinlaitos 1882–1982, 1981

Oiva Turpeinen, Malliksi maailmalle: Suomen televiestinnän monopolien murtuminen 1977–1996, 1996

Oiva Turpeinen, Yhdistämme: 200 vuotta historiaa – haasteena tulevaisuus: Lennätinlaitoksesta Telecom Finland Oy:ksi I–II, 1996

Bengt-Arne Vedin, Technology, Tumbling Walls of, 1990

Pekka Vennamo, Pekka, Posti ja Sonera, 1999

Henrik Wahlforss & Leif O. Pehrson, Norden år 2030, 1982

Kåa Wennberg, Lars Magnus Ericsson. Ericssons grundare, 2006

Nina Wormbs, Vem älskade Tele-X?, 2003

Lasse Åsgård & Christer Ellgren, Ericsson. Historien om ett svenskt företag, 2000

Ann-Marie Åsheden, ”The father of Wireless – and a Daughter”, Brainheart Magazine

Otryckta källor

Heikki Ahava, ”Third Generation Birth History”, presentation 13 december 1997

Thomas Haug, ”The Road to GSM”, föredrag

Bo Magnusson, ”NMT 450. A major and successful step towards a world of information freedom”, 2008

Hans Myhre, ”NMT gjennom 30 år. 1969–1999”

Søren Nielsen, Radiobølgers udbredelse og digitale modulations-systemer, opublicerat manuskript, 2007

Yrjö Neuvo, ”GSM and Nokia. The Paths Towards a Conglomerate”, 2006

Anni Vepsäläinen, ”Mistä yhteinen suunta kansainväliseen yritykseen?”, 2004

Bildkällor

Två viktiga bildkällor till Pionjärerna är Ericssons bildarkiv, som till stora delar förvaras av Centrum för Näringslivshistoria, och Tekniska museets bildarkiv, som innefattar ett stort antal gamla bilder från Televerket/Telia. Ett varmt tack till Ericsson och Tekniska museet för rätten att återge illustrationerna.

En väsentlig bildkälla är också de intervjuade personerna – många av dem har ställt sina egna album till förfogande.

De fotografier av Telias och Soneras pionjärer som finns sist i varje kapitel har tagits av Mikael Nybacka.

Illustrationerna i Pionjärerna härstammar från nedan angivna källor.

Introduktion: Wikipedia, Ericsson, Tekniska museet

Kap. 1: Svenolof Karlsson, Norsk Telemuseum, Tekniska museet, Ericsson

Kap. 2: Thomas Haug, Krister Björnsjö, Tekniska museet, Laila Ohlgren

Kap. 3: Ericsson, Tekniska museet, Åbo stads televerk/Anders Järvenpääs bildsamling, Matti Makkonen, Thomas Haug

Kap. 4: Matti Makkonen, Hans Myhre, Bertil Thorngren

Kap. 5: Bo Magnusson, Thomas Haug, Philippe Dupuis, Torleiv Maseng, Matti Makkonen

Kap. 6: Heikki Ahava, Tekniska museet, Bo Magnusson, Ericsson, Hillebrand (ed.) 2002, Torleiv Maseng, Hillebrand (ed.) 2002, Häikiö 1998

Kap. 7: Tekniska museet, Hillebrand (ed.) 2002, Flemming Ørneholm, Hans Myhre

Kap. 8: Tekniska museet, Ericsson, Elisa, Häikiö 1998, Karlsson & Lugn 2009

Kap. 9: Bertil Thorngren, Wikipedia, Svenolof Karlsson

Kap. 10: Wikipedia, Tekniska museet, Bo Magnusson

Kap. 11: Wikipedia, Ericsson, Svenolof Karlsson, Åbo stad, Mikael Nybacka

Kap. 12: Carl-Fredrik Geust, Wikipedia, Bo Magnusson

Kap. 13: Telecom Finland årsredovisning 1994, Wikipedia, Tekniska museet

Kap. 14: Bertil Thorngren, Wikipedia, Lattelekom, Çukurova Holding, Celestine Hill Communications

Kap. 15: Telecom Finland årsredovisning 1996, Wikipedia, Svenolof Karlsson

Kap. 16: Wikipedia, Telenor, Folksam, Sveriges riksdag, www.di.se, Tekniska museet, Youtube

Kap. 17: Wikipedia, Telia årsredovisning 2000, Bo Magnusson, Carl-Fredrik Geust

Kap. 18: Sonera årsredovisning 1999, Hillebrand (ed.) 2002, Friedhelm Hillebrand, Heikki Ahava, Svenolof Karlsson, Jöran Hoff, Wikipedia, Yle, Sonera årsredovisning 2000, Ericsson, Telefónica

Kap. 19: Svenolof Karlsson, Ericsson, Wikipedia, Aina Group, Tekniska museet, Laaksonen 2007

Kap. 20: Arise Windpower, Wikipedia, Eqvitec Partners, Tekniska museet, Megafon, Fintur Holdings

Ibland kan det vara nästan omöjligt att klarlägga vem som har upphovsrätten till en illustration. Stor möda har nedlagts här för att säkerställa att ingen upphovsrätt har kränkts. Eventuella påpekanden gällande illustrationerna kan lämnas här.

Tillbaka till början