Pionjärerna

30-årsjubileum för NMT

Den 29 september 2011

De gamla NMT-hjältarna uppmärksammades i dag av Telia Sonera i samband med 30-årsjubileet av den officiella NMT-premiären, som i Sverige ägde rum den 1 oktober 1981.

Håkan Dahlström, chef för Telia Soneras affärsområde mobilitetstjänster, och Johan Wibergh, chef för Ericssons affärsområde Networks, öppnade tillställningen i kollegial anda.

De illustrerade telekomutvecklingen med var sitt exempel: en mobiltelefon från 1981, stor som en kappsäck, och en basstation från i dag, av samma storlek.

Två av NMT:s huvudpersoner, Thomas Haug, som var NMT-gruppens ordförande, och Bo Magnusson, som var Televerkets marknadschef vid NMT-premiären, gav minnesbilder.

Haug berättade hur det stora NMT-testet 1978, under medverkan av radiocheferna på de nordiska televerken, fick avbrytas, då inget fungerade som det skulle.

Magnusson beskrev hur konkurrenten Comvik en vecka före NMT-premiären inledde aggressiv konkurrens mot Televerket, bland annat med en utstuderad reklamkampanj.

Dessa komplikationer kunde dock inte rubba kraften i de fjorton kriterier som redan tidigt i arbetet hade lagts till grund för ’systemarkitekturen’ i NMT-konceptet.

Norges Hans Myhre, som tillträdde som NMT-ordförande några år efter Thomas Haug, gav exempel på den senare NMT-utvecklingen. Finland var vid jubileet representerat bland annat genom de mångåriga NMT-profilerna Seppo Tiainen, Kari Marttinen och Matti Pasanen.

Håkan Dahlström riktade en hyllningsskål till NMT som urmodern till all senare mobiltelefoni.

I samband med jubileet instiftades ett minnesstipendium på 100 000 kronor efter Östen Mäkitalo, legendarisk utvecklingschef i Telia, död i juni 2011.

Stipendiet ska utdelas årligen, vartannat år till en entreprenör och vartannat till en forskare, för att uppmärksamma den banbrytande rollen i Mäkitalos arbete.

Johan Wibergh.
Håkan Dahlström och Håkan Eriksson.
Bo Magnusson och Thomas Haug.
Johan Martin-Löf och Cecilia Edström.
Bo Magnusson med tidig NMT-annons.
Håkan Eriksson och Bo Magnusson med NMT-telefon från 1981 och basstation från 2011.
Hans Myhre med NMT-slipsar.
Kari Marttinen, Matti Pasanen och Seppo Tiainen.
Skål för NMT.
Bo Magnusson och Hans Myhre.
Tony Hagström.
Bertil Thorngren och Cecilia Edström.

Tillbaka till introsidan.