Att välja ledare

Om värdet av rätt person på rätt plats vid rätt tid

Pärm
Citat ur recension i DN

Det ger status och pengar och är ofta glamoröst. Det tar din kapacitet i anspråk, det ger en kick, det är kul. Att bli ledare är en bekräftelse och ger inflytande och stora möjligheter.

Men att vara ledare innebär också ständig press och massor av ansvar. Du är hela tiden under granskning, du måste jobba nästan jämt och du måste säga nej till nästan allt – nej till dig själv, nej till familj och vänner, nej till det många kallar ett normalt liv.

Trenden blir allt tydligare att de yngre generationerna inte vill delta i racet. De värderar andra saker och har andra mål. Samtidigt väntar de största pensionsavgångarna någonsin. En hel generation av Sveriges chefer kommer att försvinna under kort tid.

Att utforma morgondagens ledaruppdrag och identifiera morgondagens ledare är en överlevnadsfråga för näringslivet och samhället. Den här boken strävar till att vara en hjälp på vägen.

I boken beskrivs för första gången även executive search-branschen i Sverige. Bland annat samlas här chefsrekryterarnas egna kriterier när de söker lämpliga kandidater.

Målgruppen är primärt alla som anställer högre chefer (styrelser, VD:ar, personaldirektörer) och alla som vill nå höga chefspositioner. Sekundärt är målgruppen också forskarvärlden, media och andra som intresserar sig för ledarskapsfrågor.

Citat ur recension i AffärsvärldenUppmärksamhet i media
”Att välja ledare” har fått betydande uppmärksamhet i media. SVT 24 har fyra gånger sänt en 25 minuters diskussion i ämnet mellan Arvid Lagercrantz och bokens författare Svenolof Karlsson. Dagens Industri har ett flertal gånger tagit upp bokens frågeställningar i egna artiklar och uppmärksammar bland annat Telia Soneras styrelseordförande Tom von Weymarns varning att de tuffa kraven skrämmer bort de bästa ledarna.

Georg Uggelberg ger i sin recension i Personal & Ledarskap boken högsta betyg, fem stjärnor, i alla de tre kategorierna (vardagsnyttig, inspirerande, lättillgänglig).

Citat ur tidningen Jusek”Det är sällan managementlitteraturen berikas med en bok som verkligen har allt; en fantastisk layout, en spännande och mångsidig belysning av bokens huvudtema, pedagogisk omväxling med insprängda citat och exemplifieringar.”

Uggelberg konstaterar att boken tillkommit på de svenska executive search-konsulternas initiativ. ”Någon skulle kanske misstänka tal i egen sak, men boken är det mest objektiva tal i egen sak man kan tänka sig.”

Bokfakta

Att välja ledare
Av Hans De Geer, Ingalill Holmberg, Svenolof Karlsson
Natur och Kultur, ISBN 91-27-10816-3, 240 sidor
Utgivning: Februari 2005

Ur innehållet:

1. Fem karriärer
Tibor Kertész | Nina Eldh | Per Tjernberg | Lena Olving | Tor Krusell
2. Vad är det man söker?
Styrelseproffsens perspektiv | Storföretagens perspektiv | Entreprenörernas perspektiv | De statliga bolagens perspektiv
3. Ledarskapets pris
Gruppens roll | Barn och föräldraskap | Till sist är det för sent | Behovet av balans | Attityden bestämmer
4. Medias roll
Mediabildens betydelse | Vad är en nyhet? | Medias arbetsvillkor | Etiska regler | Personifieringen och integriteten | Nyansernas död | Ledarens uppdrag | Symbiosen media-ledare | Trender och åtgärder
5. Framtidens ledarskap
Framgångsfaktorer | Generationsklyftan | Besjälade företag | Färre vill bli ledare | Balansskapande åtgärder | Omvänt mentorskap | Delat ledarskap
6. Spindeln i nätet
Ledarskapets paradoxer | Executive search | Organisering | Förändringstid | Företagsledarkommentarer | Manligt-kvinnligt | Sverige och världen | Exempel på tillsättningar | Ur exempelboken
7. Att välja ledare rätt – och att välja rätt ledare
Yrken blir professioner | De etiska reglerna | Intressenterna | Samhällsuppdrag: ledarskap
8. Förebilderna – om ledare och ledarskap i samtiden
En expertgrupps syn | Bra ledare och bra ledarskap | Det excellenta ledarskapet | Ledarideal i internationellt perspektiv | Har kraven på våra ledare ändrats? | Bra ledare och framstående ledarskap | Ledarideal och ledarskapets praktik | Ledarskapets uttryck | Rätt person på rätt plats vid rätt tid

Vad är det här för bok? Fem frågor, fem svar

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997