Äventyr längs Nordens kuster

Boken inbjuder läsaren till en resa i tid och rum genom Nordens kustlandskap, från Kvarken till Grönland, från det omvälvande 900-talet till det lika omvälvande 1900-talet. Med fjorton nordiska träbåtar som utgångspunkt binds här en väv av människors möte med havet, av dramatiska episoder i krig och fred, av sagor och skrönor, av odjur och troll.

Moskenes

Djävulsgapet enligt Olaus Magnus.

Boken ”Nordisk kust. Folk och farkoster från Kvarken till Grönland” är resultat av en resa längs kusterna från Kvarken till Grönland sommaren 1998. Utgångspunkten var fjorton båtar i Sjöhistoriska museets utställning ”Människor och båtar i Norden” i Stockholm samma år. Båtarna var av olika typ och härstammade från olika delar av Norden.

”Syftet var att skildra kustborna och deras liv, att möta de människor som hörde ihop med kusternas båtar. Jag ville få veta något om båtarnas användning. Och jag ville höra om kustbornas strapatser och upplevelser på havet – och om de varelser, verkliga eller overkliga, som de mött”, skriver författaren Svenolof Karlsson i bokens förord.

Han lärde sig att några av båttyperna vid det här laget bara fanns på museer. I en del fall hade månghundraåriga båttraditioner utplånats på kort tid. Men många av båttyperna användes fortfarande, ofta som fritidsbåtar. En ny generation kustbor hade vuxit upp och tagit sina förfäders båtmodeller i besittning – inte i vördnad för båtarnas museala värde, utan för deras goda sjöegenskapers skull.

”Om och om igen har jag också lärt mig att havet är utan gräns. Det har befarits för sin rikedoms skull, för fisken, fåglarna, sälarna och valarna. Men havet har också varit kustbornas väg för att sälja eller köpa olika slags varor, söka arbete eller boplats. Ibland har de åkt för att bekriga varandra, ibland för äventyrets skull. Havets farkoster har förenat Nordens människor och gjort området till en enhet”, säger Svenolof Karlsson.

Boken var årsbok för Föreningen Norden i Sverige 1998 och producerades av förlaget Globograf. Den gavs även ut i finsk version, Pohjolan rannoilta, av Storkamp Media och har i Finland saluförts bland annat av Pohjola-Norden. Enstaka finskspråkiga böcker finns fortfarande i lager och kan beställas på adressen storkamp@storkamp.com.

Bokomslaget visar den finländske konstnären Albert Edelfeldts målning ”Ett barns likfärd” från 1879.

Fjorton båtar, fjorton kapitel
De fjorton kuster och de fjorton båttyper i Norden som beskrivs i boken är följande:

 • Stenarnas land – Kvarken (fälbåt)
 • Öarnas rike – Åland (åländsk skötbåt)
 • De tjugofyratusen öarna – Stockholm (storöka)
 • Barrträdskusten – Finska Viken (nyländsk skötbåt)
 • Den öppna kusten – Gotland (tremänning)
 • Klippön – Bornholm (bornholmsk jolle)
 • Järnkusten – Jylland (Klitmøllerjolle)
 • Granitkusten – Bohuslän (Bohusjulle)
 • Gråstenskusten – Sörlandet (sexäring)
 • Fjordarnas land – Västlandet (oselver)
 • Malströmmens öar – Nordlandet (nordlandsbåt)
 • De starka strömmarnas kust – Färöarna (färöisk roddbåt)
 • Vulkanlandet – Island (sexrodding)
 • Isens land – Grönland (umiaq)

Läs en av bokens texter, om den berömda Moskenströmmen som blivit många sjöfarares öde.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997