Pionjärerna i Videdal

Pionjärerna i Videdal pärm

Kan man förändra världen? Kan man skapa något som man tror på och som i sig blir en dynamisk kraft i en större förändringsprocess?

Huvudpersonerna i denna bok – Laila, Lena, Maggie – visar att det är möjligt. Med mod, integritet och realism förverkligade de en sådan skola som de ville ha: med små klasser, genomtänkt pedagogik, kompetenta lärare och en ledning som självständigt kunde styra över resurserna.

Det krävde till att börja med ett politiskt krig, som inkluderade allt från skeptiska föräldrar till statsministern. Mot oddsen drev förskolföreståndaren Laila Rosenqvist och kommunpolitikern Lena Jarnbring 1992 fram en privatisering av den kommunala förskolan i Videdal, Malmö. De nya ägarna arbetade alla i förskolan.

Två år senare togs de första eleverna in i det som efterhand skulle utvecklas till en fullskalig grundskola. Som rektor engagerades Maggie Tjerneld, huvudman blev AB Videdals Privatskolor, den första grundskolan i Sverige med ett aktiebolag som ägare.

Med åren har verksamhetsformen och pedagogiken för Videdals privatskolor visat sin styrka. Meritvärdet för elevernas avgångsbetyg har ökat stadigt och hör numera till de högsta i Sverige. Kön för en studieplats i skolan omfattar i dag långt över ettusen barn.

Berättelsen om pionjärerna i Videdal är delad i fem kapitel:

Kapitel 1
Om Laila Rosenqvists bakgrund. Om hennes drömmar och om hur hennes liv blir. Om Lena Jarnbrings bakgrund och den politiska situationen i Malmö. Om hur Laila som föreståndare för Videdals förskola allt mer tröttnar på kommunen.
Kapitel 2
Om vad som händer i världen. Om hur valet 1991 förändrar förutsättningarna i Malmö. Om ’dagiskriget’. Om statsministerns besök. Om reaktionen hos Lailas kolleger när stjärnjournalisten levererar sitt reportage.
Kapitel 3
Om hur man bygger upp en skola. Om Lailas pedagogiska idéer. Om Lailas förmåga att få saker dit hon vill trots maktskifte i stadshuset. Om hur Videdals Privatskola växer fram. Om hur Laila hittar nya ägare och om hur en andra skola grundas.
Kapitel 4
Om Videdals Privatskolors pedagogik. Om den nya rektorn Maggie Tjerneld. Om de små klassernas betydelse och om poängen i att arbeta gränsöverskridande. Maggies idéer, om hon skulle bli chef över skolväsendet i Malmö.
Kapitel 5
Om resultaten vid Videdals Privatskolor. Om jämförelser som kan göras. Om hur utländska medier beskriver exemplet i Videdal. Om slutsatsen att Malmös bästa skola finns i Videdal.

Laila Rosenqvist var dagisföreståndaren som tröttnade på trögheten och ointresset i den kommunala organisation som hennes förskola var inordnad i.

”Det var oändligt trögt att genomföra förändringar på arbetsplatsen. Jag såg ofta sådant som kunde skötas bättre, men stötte regelbundet på patrull hos chefer högre upp i hierarkin. En standardinvändning var att kommunens regler inte tillät de initiativ som jag försökte ta.”

”Jag hade jobbat i Videdal i snart femton år, men min rörelsefrihet hade snarast blivit mindre. Jag hade sju olika nivåer av chefer över mig. Tyckte de att jag måste gå på första klass varje år?”

Till sist tog Laila strid: ”Jag var uppkäftig och oppositionell. Jag var aldrig rädd. Jag har aldrig varit rädd för någon chef.”

Maggie Tjerneld
Rektor Maggie Tjerneld 2008.

Den tidigare rektorn Maggie Tjerneld ger exempel på varför Videdals privatskolor lyckats:

”Vi har de små klasserna, varje elev blir sedd, varje elev får vad den behöver i lärandet, och också i sin sociala utveckling.

Vi har kompetenta lärare och korta beslutsvägar, som gör att vi från en stund till nästa kan gå från förslag till handling. Både elever och personal känner att saker kan förändras, att de är delaktiga och att det handlar om deras skola.

I och med att vi är en så liten enhet ser vi varandra varje dag. Vi möts i korridorerna, en gemenskap skapas. Var och en får möjlighet att utvecklas inom det de har resurser för.”

Maggies viktigaste pedagogiska råd
Lärarna kommer i delegation och säger att nu måste du ge pedagogisk vägledning. Vilka är Maggie Tjernelds fem viktigaste budskap?

  1. Veta syftet. Varje gång ni håller en lektion ska ni veta syftet, vart den ska leda. Det är det absolut viktigaste. Samsyn om det är den första och egentligen enda principen.
  2. Du själv som ledare. Hur är du? Känn dig själv som ledare, hur du fungerar som ledare, jobba med det. Lyhördhet, demokrati, självinsikt, reflektion, tydlighet är viktiga utgångspunkter.
  3. Elevperspektivet. Vilken värld lever de i? Håll dig uppdaterad om elevernas värld, det går inte att sitta och klaga på att de sitter uppe på Facebook till klockan två på nätterna och inte orkar på morgnarna… Frågan är: Vad gör du pedagogiskt av det?
  4. Lev kunskapen. Det hör till ledarstilen… att veta varför man lär ut en sak, att ha en ledstjärna och se sammanhang. Det jag jobbar med nu i, till exempel, matematiken ska vara förankrat i dig så att du vet varför eleverna ska lära sig detta, så att du på något sätt utstrålar det. Ditt sätt att lära måste vara förankrat i din egen upplevelse av kunskapen.
  5. Tänk kreativt. En stöttepelare när jag anställer folk är att tänka utanför boxen. Du kan inte vara en bra lärare hos oss om du inte är kreativ i tanken. Du måste vara förändringsbar. Hela tiden.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997