Ordning och reda

Pärm
Chris Edman porträtt
Citat ur blurben

Med var sak på rätt plats blir allt så mycket bekvämare. Man arbetar bättre och får mer tid för sig själv. Ordning och reda, utformad individuellt för varje individ, är det bästa verktyget för effektivitet och kreativitet.

Det är budskapet i Chris Edmans bok Planera dig fri. Så skapar du tid och rum för dig själv.

”Se det här som en idébok. Jag beskriver metoder för hur man kan få grepp om sin tid och hur man blir herre över papper, e-post och allt man måste göra. Allt handlar om att skapa överblick, för prioritering och tidsplanering, och om att utveckla rutiner som hjälper dig att komma ihåg”, säger Chris.

Boken gör nytta i alla lägen, men särskilt i förändringssituationer, då organisationen och medarbetarna har att etablera nya rutiner och kommunikationsvägar.

”Själv avskyr jag pekpinnar, så mitt mål är att undvika sådana överhuvudtaget. Vilken ordning som är bäst just för dig kan bara du själv utröna. Inspiration och en glimt i ögat – det är den pedagogik jag tror mest på”, säger Chris Edman.

Projektledning och redigering av boken har gjorts av Storkamp Media. Du kan läsa mer om boken och köpa den på Chris Edmans webbadress www.edman7000.se.

En tidsforskares kommentar
Chris Edman presenterar i den här boken ett annorlunda och viktigt perspektiv på tiden. Chris är väl insatt i de problem som administration, överfulla skrivbord och pappershögar innebär. Hon visar var tidsläckage finns och hur sådana kan åtgärdas. Med kreativitet och humor visar hon hur man utvecklar sin administrativa förmåga, vinner tid och ökar sin effektivitet.

Chris skriver inspirerande och lättillgängligt, samtidigt som bokens illustrering och form verkningsfullt stödjer budskapet. Boken ger kunskaper om ett område som sällan beaktas: hur man arrangerar den egna arbetsplatsen så att den stämmer både med ens arbetsuppgifter och personliga egenskaper. Hon hjälper oss att avslöja tidstjuvarna och skapa rutiner som hindrar dem att återkomma, vilket förbättrar tjänsteverksamhetens långsiktiga ekonomiska resultat.

Detta är en angelägen bok, som varmt rekommenderas för människor som arbetar i projekt av alla slag, för tjänstemän och -kvinnor i alla åldrar i alla verksamheter och för studenter som förbereder sitt inträde i arbetslivet.

Fabian von Schéele
Teknologie doktor, tidsforskare
International Research Institute for Time Assessment

 

Bekanta dig med ett par sidor i boken!

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997