Det goda mötet

När människor möts, uppstår kultur. Kultur är i sin grund uppbygglig och värdeskapande.

Även om kultur uppstår mer eller mindre av sig själv vid mänskliga möten, är den starkt beroende av en plattform eller ett ramverk, som gör sammanhanget hanterbart. Kulturen behöver sin tvillingbror, som brukar gå under namnet ekonomi.

Trots att dessa tvillingbröder har så täta band och snabbt förtvinar utan varandras sällskap, är de inte alltid bästa vänner. Bror Kultur vill gärna vara snygg och djupsinnig och göra intryck, bror Ekonomi kommer med ständiga påpekanden om att man ska rätta munnen efter matsäcken och inte ta sig vatten över huvudet.

Bror Kulturs och bror Ekonomis eviga utmaning är att de i samarbete kan skapa storverk, medan de misslyckas om de bråkar.

Kan man ge de två bröderna goda råd?

Gamla nordiska sagor ger ledtrådar. Varje dag slaktades galten Särimner för att bli middag för de tappra einhärjarna i Valhall, och varje morgon stod galten beredd för en ny slakt. I Kalevala ges stor plats åt en kvarn som producerar mjöl, salt och guld utan råvaror.

Kan något liknande åstadkommas i den verkliga världen? I varje fall går det att få pengar att växa. Med hjälp av ett kapital kan processer drivas som skapar nya värden. Kapitalet kan, om det förvaltas väl, ge avkastning. Men som nyss sades kan det inte skapas ur ingenting.

Detta är i korthet bakgrunden till Kulturfonden för Sverige och Finland, som instiftades av Sveriges och Finlands regeringar och fastställde sina stadgar den 13 april 1960.

Genom åren har tiotusentals projektidéer presenterats i ansökningarna till fonden. Ett stort antal har fått stöd och som effekt byggt ett tätt kulturellt nätverk mellan Sverige och Finland.

Kulturfondens första femtio år, 1960–2010, beskrivs i Svenolof Karlssons bok Det goda mötet. Boken presenterades vid femtioårsjubileet den 13 april 2010 inför ett stort antal honoratories – presidenter, talmän, statsministrar – och engagerade människor som gjort insatser för det svenskfinska kultursamarbetet.

Boken kan beställas från kulturfondens sekretariat, i Sverige här och i Finland här.

”Vår bästa tid är nu”

Pionjärerna

Storkamp Media
20 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
SVERIGE:
Storkamp Media Ab
Solsa 418 Charlottendal, 149 91 Nynäshamn
tel 070-2668748
E-post: storkamp@storkamp.com
FINLAND:
Storkamp Media Ab
Litensvägen 143, 68570 Larsmo
tel 050-3792997