Heimkär och vidfälo

Bokpärm

Fyra unga män i en skogsby. Omvärlden ler åt deras idé att tillverka plast. Det är sådant ingenjörer experimenterar med, men de här ynglingarna kommer från fel ställe, har ingen utbildning och talar en konstig dialekt.

Fabriken byggs, och inte mycket går rätt i början. Beställaren vill inte ha plaströren, av rädsla för att råttorna ska äta upp dem. Plastråvaran bränner fast i maskinen, så att denna måste rengöras varje dag. När äntligen en större beställning kommer, har fabriken inte råd att köpa råvaran. När de till sist fått i gång en lite större produktion, landar konkurrenten i privatplan på Heimsjön i byn och lovar göra dem rika, om de bara säljer sitt bolag.

I dag finns de tidiga konkurrenterna inte längre, medan de fyra unga männens fabrik utvecklats till ett ledande företag i Europa. Det här är berättelsen om Rani Plast och Nick, som tillsammans med sina kompanjoner Alf, Runar och Edgar förverkligade en idé som i dag bär upp en hel bygd.

Boken, skriven av Svenolof Karlsson, utkom i december 2016 och utgör den första delen av berättelsen om Rani Plast och går fram till året 1985, då grundarna pensionerade sig och en ny ägargeneration tog över. Del två utkommer i december 2017.

Boken finns i tre språkversioner, Heimkär och vidfälo, Kotiseuturakas maailmanmatkaaja och Strong Roots Open Mind. Böcker kan beställas från Rani Plast. Kontaktuppgifter finns här.

Fabriken
Mitt i de djupa skogarna finns en fabrik ingen skulle gissa finns. I ett till synes oändligt flöde smälter maskinen ned granulat i olika färger och blåser ut tunna filmer som löper kors och tvärs i rummet. Ingenstans görs så breda filmer som i Terjärv, och ingenstans finns så mycket yrkeskunskap om plast koncentrerad till ett så litet samhälle.
Karta
Se hur sjölandskapet Terjärv presenteras på den specialdesignade karta som finns i boken, med alla ortsnamn utskrivna så som de sägs på orten. Kartan utformad av Gun-Marie Wiis. (Klicka på kartan för att förstora den.)
Fyra grundare
Rani Plasts fyra grundare: Runar Svartsjö, Alf Ahlbäck, Nils Ahlbäck och Ingmar Albäck. Initialerna i deras förnamn fick bilda bolagets namn RANI.

Nick och hans värld
Nils Ahlbäck (1928-2014), allmänt kallad Nick, var ledaren i företagsprojektet Rani Plast. I Svenolof Karlssons introduktion i boken presenteras Nick bland annat så här:

”En saga är en berättelse om någon som oförväget går ut i världen för att söka lyckan, ställs inför hinder och lömska fällor som illvilliga varelser gillrat, men som i kraft som sin godhet och sitt mod lyckas med det omöjliga och vinner prinsessan och halva kungariket.

Det här är i hög grad sagan om Nick, Nils Ahlbäck, och hans värld, en pojke från ett sjölandskap i ett avlägset land – inte olikt hobbiternas Fylke – som lyckas med ett omöjligt projekt just för att han är modig och snäll.

Liksom alla andra präglades Nick av sina rötter och sitt sammanhang. Ursprunget kan sökas i hans Fylke, sjölandskapet Terjärv, så långt spåren går att följa tillbaka i tiden. Han var del av en klan där man var van klara allt själv och gärna gav sig in på sådant som andra tyckte var för stort och svårt. Han var ett naturbarn, med gåvan att tala med allt och alla och få människor att känna sig sedda och uppskattade.

Han var heimkär, och han var vidfälo. Han ville att hans hembygd skulle utvecklas och må bra och vara hem åt nya generationer. Och han ville ut i världen för att se saker och lära sig hur man tänkte och arbetade på annat håll.

Nick var också en utmanare. Omvärlden skakade på huvudet åt hans idéer, och de som var upptagna av sin storhet i världen, som en del konkurrenter, log åt det lilla företaget som trodde att det kunde tävla med dem. Men långsamt blev den lilla större, och inte sällan upptäckte de stora till sist att de inte längre var så stora som de trodde att de var.

Nick fick människor att samarbeta, och den förmågan behövdes också inom den egna klanen. Alla i den hade sin begåvning, men dessa begåvningar matchade inte alltid varandra. Som så ofta hos syskon och kusiner blandades också i Nicks släktkrets känslan för rättvis fördelning med känslan av avund. Nick var med alla mått mätt generös, den enda kritik som återkommer om honom är att han var för snäll.”

Karta
En nyckelroll i Rani Plasts framgång var den goda relationen mellan Nils Ahlbäck och Kalevi Ruuttu, fabrikschef för konkurrenten Rosenlew. Tillsammans kunde de manövrera plastbolagens gemensamma försäljningsbolag – innan konkurrenslagstiftningen förbjöd sådant samarbete. På bilden familjen Ruuttu på besök i Terjärv i mitten av 1970-talet. Tuulikki Ruuttu till vänster, på bänken sonen Christian (senare känd som ishockeyspelare i bland annat NHL), Kalevi Ruuttu, Alf Ahlbäck och Nils Ahlbäck.

Pionjärerna

Storkamp Media
25 år

Heimkär och vidfälo

Nördar

Att välja ledare

Att förändra världen

Mobiltelefonins pionjärer

Äventyret människan

 
 
Mötet
En lysande historia
Det gömda berget
Nordisk kust
Istid
Långtidsfrisk
Aderton kommentarer om ledarskap
Att välja ledare
Planera dig fri
Kampen om kraften
Leva, leda
Med mänskliga mått
Respekt
Toffe och hans vänner
Den lyckliga nationen
Att förändra världen
Carl David Skogman
Äventyret människan
Det goda mötet
Pionjärerna
Livspuzzlet
Pionjärerna i Videdal
Domedagsklockan
Nördar
Heimkär och vidfälo
vidfälo och heimkär
Toffe och hans tal
Elsystemkrisen
Eirik Granqvist
Storkamp Media Ab
storkamp@storkamp.com
+46 70 2668748
+358 50 3792997